Informace pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/1998 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je náležitostí žádosti o koncesi pro živnost „provozování cestovní kanceláře“ též kopie potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří na příslušný kalendářní rok.

Dne 17. 9. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 372/2020 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 30. září 2020 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Podle nové právní úpravy činí výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2021 nula % ze základu pro výpočet ročního příspěvku (§ 1 cit. vyhl.).

Zároveň se (§ 2 cit. vyhl.) zrušuje vyhláška č. 426/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020.

Vyhláškou je tedy pro r. 2021 stanovena nulová výše tohoto příspěvku. Znamená to, že u žádosti o koncesi pro provozování cestovní kanceláře, resp. o její změnu podané v roce 2021 se nebude požadovat potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu pro tento kalendářní rok.

 

Vytvořeno: 30.11.2020