Informace pro podnikatele - "Program COVID - Kultura"

Informace

Podávání žádostí o podporu z programu COVID – Kultura spuštěno

Od 18. 8. 2020 mohou lidé žádat o podporu z programu COVID – Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) spustilo elektronický informační systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.

Vše je dostupné na www.mpo.cz/kultura.

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s MK v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny.

Žádosti je možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020. A to přes informační systém, který obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění přímo v systému. Procesem podávání systém zájemce o dotaci provede.

Připraveno je 900 milionů korun s tím, že podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně může žadatel získat 5 milionů korun. Identita žadatele se bude ověřovat prostřednictvím NIA - elektronické identity. Podrobnosti najdete na www.eidentita.cz.

Všechny potřebné doklady (například čestná prohlášení) a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému, přes který se o dotaci z programu COVID – Kultura žádá. K dispozici je také metodická podpora žadatelů o dotaci, a to od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 hodin, na e-mailu: kultura@mpo.cz či speciální informační lince 1212.

Vytvořeno: 19.8.2020