Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Dne 20. 12. 2021 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3207 nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Nařízení nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Nařízení č. 21-2021 Sb., kterým se vydává tržní řád

Vytvořeno: 10.1.2022