Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017

Informace

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017

Od nového roku dochází ke změně čísel účtů pro placení zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel za jednotlivé kalendářní měsíce zpětně od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu (obvykle odpovídá hrubé mzdě). 1/3 tj. 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec, 2/3 tj. 9% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. Minimální vyměřovací základ odpovídá minimální mzdě tj. 9900 Kč v roce 2016 (minimální pojistné 1337 Kč), 11000 Kč v roce 2017 (minimální pojistné 1485 Kč).

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění měsíčně do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Výše zálohy na zdravotní pojištění odpovídá 13,5% z vyměřovacímu základu tj. 50% rozdílu příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti (příjmy – výdaje z podnikání). Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ činí v roce 2016 částku 1823 Kč, od 1.1.2017 činí minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 1906 Kč.

Minimální zálohy nemusí dodržovat OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ tj. OSVČ (platí nižší zálohy):

  • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
  • za kterou je plátcem pojistného stát – např. studenti do 26 let, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, příjemci rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

Zálohu na zdravotní pojištění nemusí platit OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopným a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ a dále OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017.docx

Vytvořeno: 5.1.2017