Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má způsobilost k právním úkonům, příp. zmocněnec na základě plné moci
  • Právnická osoba – statutární orgán, prokurista, příp. zmocněnec na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • plná svéprávnost
  • trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU
  • osoba, která není občanem ČR musí prokázat znalost českého jazyka (plynně číst a jazykově srozumitelně reagovat na otázky)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zápis do evidence se provádí na základě žádosti. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Žádosti naleznete – viz. bod 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 00 Praha – Řepy

Pracoviště:
Živnostenský odbor – 3. patro, oddělení registračně-správní
Španielova 1280/28
163 00 Praha 6 – Řepy

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky "Za Slánskou silnicí".

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti a zmocněnec plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na zdejším živnostenském odboru nebo na internetových stránkách www.eagri.cz (dále ikona "Rozcestník eAGRI"- "Portál farmáře" – "Evidence zemědělského podnikatele" a "Formuláře k podání").

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO
Formulář - Oznámení změn a doplnění

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • zápis do evidence - 1.000,- Kč
  • změna zápisu neidentifikačních údajů - 500,- Kč
  • změna zápisu identifikačních údajů (např. sídlo) - 100,- Kč

Správní poplatek se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky pro zápis do evidence zemědělského podnikatele, obecní úřad jej zapíše do 30 dnů ode dne podání žádosti a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu