Odbor živnostenský

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor živnostenský

sídlo: Španielova 1280, 3.patro
tel: 234 683 111, tel + fax: 234 683 404

Vedoucí odboru

JUDr. Irena Žeberová
kancelář: 311
tel: 234 683 273, fax: 234 683 404
e-mail: irena.zeberova@praha17.cz

Vedoucí kontrolního oddělení: Taňa Pilařová

Popis odboru

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenských úřadech a ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, včetně jejich změn a zrušení, případně vyrozumění o přerušení činnosti;
  • vede živnostenský rejstřík a vydává výpisy z živnostenského rejstříku;
  • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření;
  • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních;
  • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru;
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-13.00 hod
Středa: 13.00-18.00 hod.

Zprávy pro podnikatele

Program COVID – Kultura II

Od 23. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura, a také začne Ministerstvo kultury přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí.

Vytvořeno: 23.10.2020

Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu (dále také Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020,
9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost
a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Vytvořeno: 20.10.2020

Oznámení s nařízením č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

Vytvořeno: 16.9.2020

Upozornění pro podnikatele

Informace

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

Vytvořeno: 27.4.2020

Jak urychlit vyřizování "ošetřovného" OSVČ

Informace

O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poslaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje. O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele. Snaha i zájem MPO je stejný jako u OSVČ, tedy: rozhodnout o žádostech a při splnění stanovených podmínek poslat peníze co nejdříve.

Vytvořeno: 22.4.2020

Informace o kontolách

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020

Vytvořeno: 9.7.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2019

Vytvořeno: 3.1.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019

Vytvořeno: 3.1.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019

Vytvořeno: 17.7.2019

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2018

Vytvořeno: 14.1.2019

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2018

Vytvořeno: 20.12.2018

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2018

Vytvořeno: 9.7.2018

INFORMACE O KONTROLÁCH

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2017

Vytvořeno: 11.1.2018

INFORMACE O KONTROLÁCH

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2017

Vytvořeno: 10.1.2018

INFORMACE O KONTROLÁCH

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2017

Vytvořeno: 4.7.2017