Kontakty odboru živnostenského

Odbor živnostenský

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno JUDr. Irena Žeberová Odbor Odbor živnostenský Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 311B, 3. patro
234 683 273
irena.zeberova@praha17.cz
Jméno Eva Kopečná Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce referentka Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 272
eva.kopecna@praha17.cz
Jméno Taňa Pilařová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 277
tana.pilarova@praha17.cz
Jméno Vendula Kostelecká Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312D, 3. patro
234 683 280
vendula.kostelecka@praha17.cz
Jméno Markéta Koutská Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referentka Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312E, 3. patro
234 683 296
marketa.koutska@praha17.cz
Jméno Veronika Matoušková Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312A, 3. patro
234 683 276
veronika.matouskova@praha17.cz
Jméno Eva Resslová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312B, 3. patro
234 683 275
eva.resslova@praha17.cz

(1) Odbor živnostenský je zřízen RMČ jako samostatný útvar zabezpečující v přenesené působnosti funkci živnostenského úřadu ve smyslu § 1 písm. a) zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor živnostenský zřízen RMČ pro oblast živnostenského úřadu ve smyslu § 32 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

(3) Ve věcech samostatné působnosti odbor živnostenský zřízený RMČ nevykonává žádnou činnost.