Správní poplatky

Městská část Praha 17


ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ
přízemí ÚMČ Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

Ověření podpisu : za každý podpis 30,-Kč
Ověření shody originálu s kopií : za každou stránku 30,-Kč
Výpis z katastru nemovitostí : 1. stránka 100,- Kč, další započatá 50,-
Výpis z obchodního rejstříku: 1. stránka 100,- Kč, další započatá 50,-
Výpis ze živnostenského rejstříku: 1. stránka 100,- Kč, další započatá 50,-
Výpis z evidence rejstříku trestů: 50,- Kč za každý výpis
Udělení státního občanství : 2 000,-Kč (nezletilý 500,-)
Osvědčení o státním občanství ČR : 100,-Kč
Potvrzení o státním občanství ČR : 100,-Kč
Duplikát úmrtního listu : 100,-Kč
Nahlédnutí do matriky : 20,-
Změna jména a příjmení: 100,-Kč(hanlivé a směšné, návrat k předchozímu příjmení), 1 000,-Kč (ostatní případy)
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500,-Kč

Vydání cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou do 30 dnů :
pro občana od 0 do 15 let : 100,-Kč
pro občana od 15 let a více: 600,- Kč
Vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů:
pro občana od 0 do 15 let : 2 000,-Kč
pro občana od 15 let a více: 4 000,- Kč

Převzetí cestovního dokladu u obecního úřadu s rozšířenou působností, kterou občan uvedl v žádosti: 100,-KčZměna trvalého pobytu : 50,-Kč
Lustrace : 50,-Kč
Vydání e- OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení: 100,-

Vydání OP bez strojově čitelné zóny: 100,- Kč 

Vydání OP bez strojově čitelné zóny bezprostředně po nabytí státního občanství

s dobou platností 3 měsíce: 100, - Kč

Vydání e-OP pro občana mladšího 15 let : 50,- Kč

Vydání e-OP s kontaktním elektronickým čipem: 500,- Kč

Vydání e-OP občanu starší 15 let bez trv. pobytu na území ČR: 100,- Kč

Vydání  e-OP z důvodu zápisu titulu nebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP: 200,- Kč

Převzetí e-OP u obecního úřadu s rozšířenou působností, kterou občan uvedl v žádosti: 100,-Kč

Odblokování elektronické identifikace OP: 100,- Kč

 

Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP za každou osobu: 100,- Kč

Ohlášení ukončení TP na území ČR: 100,- Kč

 

Platby lze provést pouze v hotovosti, nelze platit platební kartou.