Ztráta, odcizení, poškození či zničení cestovního dokladu

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození či zničení cestovního dokladu

4. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel cestovního dokladu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel cestovního dokladu je povinen neprodleně ohlásit kterémukoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejbližšímu zastupitelskému úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození či zničení cestovního dokladu. Odcizení je možno ohlásit i na policii.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan má dle zákona povinnost ohlásit ztrátu, odcizení, poškození či zničení cestovního dokladu osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b
Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu na policii, je třeba totéž ohlásit na obecním úřadě s rozšířenou působností v jehož správním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu a předložit zde protokol od Policie ČR.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K nahlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení slouží formulář, který získáte na vyžádání u přepážky oddělení cestovních dokladů, ÚMČP17, Žalanského 291/12b, přízemí dveře č. 109.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vyhotovení cestovního dokladu se hradí při úkonu samotném na přepážce cestovních dokladů.
 
Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů ve lhůtě 30 dní

 • 600 Kč – občanům starším 15 let
 • 100 Kč – občanům ve věku do 15 let

Za vydání cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • 3 000 Kč – občanům starším 15 let
 • 1 000 Kč – občanům ve věku do 15 let

Za vydání cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech

 • 6 000 Kč – občanům starším 15 let
 • 2 000 Kč – občanům ve věku do 15 let

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a nosiči biometrických údajů se vydávají ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pasy na žádost občana ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo zkrácené lhůtě do 24 hod. v pracovních dnech lze podat pouze v ČR.
 
Je-li žádost podaná na zastupitelském úřadě, ve lhůtě 120 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronickou službu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu