Kontakty odboru občansko-správního

Odbor občansko-správní

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Silvie Hošková Odbor Odbor občansko-správní Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti; státní občanství Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 101, přízemí
234 683 517
silvie.hoskova@praha17.cz
Jméno Miloslava Hanková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
miloslava.hankova@praha17.cz
Jméno Alena Motyčková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů; vítání občánků, jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 504
alena.motyckova@praha17.cz
Jméno Romana Novotná Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
romana.novotna@praha17.cz
Jméno Romana Ratková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 570
romana.ratkova@praha17.cz
Jméno Hana Tirpáková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 502
hana.tirpakova@praha17.cz
Jméno Jana Vocílková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 512
jana.vocilkova@praha17.cz
Jméno Markéta Kudrnová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce matrikářka Pracovní činnost matrika narození; úmrtí; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
marketa.kudrnova@praha17.cz
Jméno Mgr. Markéta Musilová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti; státní občanství Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 516
marketa.musilova@praha17.cz
Jméno Jana Vengrin Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce referentka matriky Pracovní činnost ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
jana.vengrin@praha17.cz

(1) Odbor občansko-správní je zřízen RMČ pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik a státního občanství, plnění organizačně-technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů, referenda, sčítání lidu, domů a bytů. Odbor vede evidenci území a adres městské části, připravuje návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství. Vede přestupkové řízení na svěřených úsecích.  Vede rejstřík přestupků celého ÚMČ. Zabezpečuje všeobecnou vnitřní správu na úseku vyšetřovací a potvrzovací agendy. Organizačně zajišťuje konání občanských obřadů a slavností. Zajišťuje agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací. Zabezpečuje činnosti v oblasti nadací.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor občansko-správní zřízen RMČ pro úsek občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik, státního občanství, voleb, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, přestupkového řízení na svěřených úsecích ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3)
a) Ve věcech samostatné působnosti je odbor občansko-správní zřízen RMČ pro úsek organizačního zabezpečení konání občanských obřadů a slavností, podávání návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.
b) Pro úsek projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným, poskytování součinnosti probačním úředníkům a soudům v souladu se zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění a přílohou č. 2 Statutu hl. m. Prahy v platném znění.