CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ PHI LỢI NHUẬN CHUYÊN TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI PRAHA 17 VÀ VÙNG LÂN CẬN

ICP Praha
Đặt lịch tư vấn và những thông tin chung

Integrační centrum Praha

Zhanna Osovska
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com | +420 252 543 846

TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CẦN PHẢI ĐẶT LỊCH TRƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI.
CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN QUA E-MAIL.

Chủ sở chính tại Praha 1
Địa chỉ: Žitná 51, Praha 1
Giờ mở của:
TH2-TH6: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 h.

Chi nhánh Praha Lužiny
Địa chỉ: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Giờ mở của:
TH2:    08:00 – 16:00
TH3:    13:00 – 17:00
TH4:    09:00 – 12:00
TH5:    08:00 – 16:00
Blanka Kollmerová
nhân viên xã hội
socialni13@icpraha.com  | +420 775 564 654

Chi nhánh Praha Černý Most
Địa chỉ: Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14
Giờ mở của:
TH2:    09:00 – 12:00
TH3:    09:00 – 12:00
TH4:    09:00 – 16:00
TH5:    09:00 – 16:00
Markéta Lučanová
nhân viên xã hội
socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188

Các khóa học tiếng Séc
Eva Šenkýřová    
điều phối viên (các khóa học dành cho những người mới bắt đầu)
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Jana Januševičová
điều phối viên (các khóa học dành cho những người có trình độ cao hơn)
kurzy@icpraha.com | +420 608 480 142

Trợ giúp đi cùng và phiên dịch
(Công việc giao văn hóa)

Miroslava Danyljuková
điều phối viên - liên hệ với chính quyền và các tổ chức
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/russia.png Vojtěch Jirka
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/ukraine.png Julie Lapina
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/ukraine.png Olga Líbalová
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/ukraine.png Marta Burdiak
ukr2@icpraha.com | +420 770 616 269

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2019/03/united-kingdom.png Michal Štefka
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2019/03/united-kingdom.png Kristýna Vitásková
eng1@icpraha.com | +420 777 260 324

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2019/03/united-kingdom.png Ekaterina Shlygina
e.shlygina@icpraha.com | +420 775 735 324

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/vietnam.png Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/vietnam.png Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/vietnam.png Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/08/china.png Vera Bárász
chn@icpraha.com | +420 774 017 019

https://icpraha.com/wp-content/uploads/2018/12/ar-circular.png Veronika Kramáreková
arab@icpraha.com | +420 777 962 248