CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG TRONG QUẬN ŘEPY

Rò rỉ khí ga 1239
Cấp nước, thoát nước 840 111 112
Đèn chiếu sáng công cộng 244 470 800
Cơ quan quản lý giao thông đường bộ 224 231 856
Thư viện
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 – Řepy
601 324 852
Bưu điện Séc
Makovského 1349
T2-T6 08:00 - 19:00
T7 09:00 - 13:00
235 313 200
Optimis, quản lý bất động sản
Bendova 1121/5
235 300 155