Y TẾ

Mỗi người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ CH Séc có nghĩa vụ phải có bảo hiểm y tế. Phạm vi chăm sóc y tế phụ thuộc vào từng loại bảo hiểm y tế và cư trú.

Người nước ngoài có vĩnh trú hoặc được tị nạn và người nước ngoài đang lao động được tham gia vào hệ thống bảo hiểm công cộng theo luật pháp, do đó họ được hưởng chế độ chăm sóc y tế như công dân CH Séc.

Những người nước ngoài khác có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế thỏa thuận theo thời gian cư trú trên lãnh thổ CH Séc. Phạm vi chăm sóc y tế người nước ngoài sẽ được hưởng phụ thuộc vào các điều kiện đã thỏa thuận với hãng bảo hiểm y tế. Sự chăm sóc không nằm trong phạm vi bảo hiểm đã thỏa thuận sẽ phải thanh toán trực tiếp trong cơ sở y tế đã chọn.

Dưới đây là danh sách các cơ sở y tế tiện đường cho người dân quận Praha 17

Dịch vụ y tế cấp cứu Bệnh viện đại học Motol

V Úvalu 84, Praha 5

điện thoại phòng cấp cứu người lớn: 224 438 590-1
T2-T6    19:00 – 06:00
T7-CN    nonstop

điện thoại phòng cấp cứu trẻ em: 224 433 654
T2-T6    19:00 – 06:00
T7-CN    nonstop

Danh sách bác sĩ và cơ sở y tế trên địa bàn quận Praha 17 – Řepy

Những thông tin tiếp theo

Hiệu thuốc

Řepy:

Dr. Max Praha

Makovského 1349/2a    235 300 102
trang web: www.drmax.cz
thứ hai – thứ sáu    8:00 – 19:00

Hiệu thuốc Řepy

Žufanova 1114    223 025 007
trang web: www.nejenleky.cz
thứ hai – thứ bảy    7:30 - 18:00

Hiệu thuốc Makovského

Makovského 1223    235 301 488
e-mail: lek.makovskeho@seznam.cz
thứ hai – thứ sáu    7:30 – 18:30
thứ bảy    8:00 – 13:00

Zličín:

Dr. Max - Metropole Zličín

Řevnická 121/1, Praha 5 – Zličín        257 951 294
thứ hai – chủ nhật    9:00 – 21:00

Benu - OC Glóbus

Sarská 133/5, Praha 5 – Zličín        731 638 022
thứ hai – chủ nhật    9:00 – 21:00

Nhà thuốc chính của Bệnh viện đại học Motol

V Úvalu 84, Praha 5 – Motol        224 435 714
thứ hai - chủ nhật    NONSTOP