Zdravotnictví

Každý cizinec, pobývající na území ČR, má povinnost být zdravotně pojištěn. Možnost čerpání zdravotní péče závisí na typu uzavřeného zdravotního pojištění a pobytu.

Cizinci s trvalým pobytem či uděleným azylem a cizinci v zaměstnaneckém poměru jsou ze zákona účastni veřejného zdravotního pojištění, které jim zajišťuje stejnou dostupnost péče jako občanům ČR.

Ostatní cizinci jsou povinni mít uzavřeno smluvní zdravotní pojištění na dobu pobytu na území ČR. Rozsah péče, na kterou má cizinec nárok, se řídí podmínkami sjednanými se zdravotní pojišťovnou. Péče, která není zahrnuta ve sjednaném pojištění, podléhá přímé úhradě ve zvoleném zdravotnickém zařízení.

Následuje seznam zdravotnických zařízení, dostupných pro občany MČ Praha 17

Lékařská služba první pomoci FN Motol

V Úvalu 84, Praha 5

tel. dospělí: 224 438 590-1
Po-Pá          19.00 – 06.00
So-Ne         nonstop

tel. děti: 224 433 654
Po-Pá          19.00 – 06.00
So-Ne         nonstop

Lékárny

Řepy:

Dr. Max Praha

Makovského 1349/2a
tel: 235 300 102
web: www.drmax.cz
pondělí – pátek              8:00 – 19:00

Lékárna Řepy

Žufanova 1114
tel: 223 025 007
web: www.nejenleky.cz
pondělí – sobota            7.30 - 18.00

Lékárna Makovského

Makovského 1223
tel: 235 301 488
e-mail: lek.makovskeho@seznam.cz
pondělí – pátek              7:30 – 18:30
sobota                            8:00 – 13:00

Zličín:

Dr. Max - Metropole Zličín

Řevnická 121/1, Praha 5 – Zličín
tel: 257 951 294
pondělí – neděle            9:00 – 21:00

Benu - OC Glóbus

Sarská 133/5, Praha 5 – Zličín
tel: 731 638 022
pondělí – neděle            9:00 – 21:00

Nonstop:

Ústavní lékárna FN Motol

V Úvalu 84, Praha 5 – Motol
tel: 224 435 714
pondělí - neděle            NONSTOP

Seznam lékařů a zdravotnických zařízení na území MČ Praha 17 – Řepy

Seznamy lékařů naleznete v sekci Zdravotnictví