GIÁO DỤC

THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG CỦA QUẬN PRAHA 17

Trường mẫu giáo [Mateřská škola (MŠ)]

 • Trẻ em thường đi học mẫu giáo từ 2 đến 6 tuổi
 • Từ 1.9.2017 trẻ em một năm trước khi vào lớp 1 (tròn 5 tuổi trước 31.8. trong năm) bắt buộc phải đi học mẫu giáo và không mất học phí
 • Lịch đăng ký tuyển sinh vào trường mẫu giáo cho năm học tới diễn ra hàng năm vào khoảng thời gian 2-16/5
 • Mẫu đơn xin đăng ký tuyển sinh vào trường mẫu giáo cho năm học tới do từng trường mẫu giáo cung cấp và cũng nằm trên trang web của trường
 • Lịch chính xác do Ủy ban quận Praha 17 và hiệu trưởng các trường mẫu giáo thông báo trước trên trang web của ủy ban, tờ báo quận, trang web của các trường mẫu giáo
 • Các trường mẫu giáo đăng lên trang web của mình những tiêu chuẩn tuyển sinh
 • Để các trường học không bị quá tải, khi tuyển sinh hiệu trưởng thường ưu tiên các em đúng tuyến theo địa chỉ. Trong trường hợp trường mẫu giáo, khu vực đúng tuyến là toàn bộ địa bàn quận.
 • Khi con đi học trong khuôn khổ học mẫu giáo bắt buộc ở một trường mẫu giáo không thuộc các trường quận Praha 17 (trường tư nhân không đăng ký vào danh bạ trường của Bộ Giáo dục, trường nằm ở quận, huyện khác), hãy thông báo bằng văn bản lên Phòng Giáo dục và văn hóa của Ủy ban quận Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
 • Sau khi kết thúc tuyển sinh, hiệu trưởng trường sẽ cấp giấy quyết định tiếp nhận (không tiếp nhận) vào trường
 • Có thể kháng cáo quyết định không tiếp nhận vào trường trong vòng 15 ngày sau khi nhận được quyết định thông qua Phòng Giáo dục Tòa thị chính thủ đô Praha có trụ sở tại Jungmannova 29/35,111 21, Praha 1, điện thoại: 236 001 111

Các khoản thanh toán – phụ huynh chi trả cho:

 • Học phí được ấn định theo luật giáo dục và nghị định số 14/2005 luật giáo dục mầm non bởi hiệu trưởng trường mẫu giáo, người cũng sẽ cung cấp thông tin về phương thức thanh toán, giảm hoặc miễn học phí
 • Tiền ăn (chi phí thực phẩm)

Trẻ em học năm cuối trước khi vào lớp 1 không phải trả tiền học phí.

MŠ Laudova với các lớp học đặc biệt

Laudova 3/1030
163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 70974161
hiệu trưởng Thạc sĩ Alena Lucová
điện thoại: 235 314 514
fax: 235 314 533
e-mail: mslaudova@volny.cz
http://www.mslaudova.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: Ic7ftz

MŠ Bendova

Bendova 1/1123
163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 70974144
hiệu trưởng Thạc sĩ Ivana Panochová
điện thoại, fax: 235 314 150
e-mail:  msbendova@seznam.cz
http://www.msbendova.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: 8egkncs

MŠ Socháňova

Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6 - Řepy
IČO: 70974152

hiệu trưởng Dana Kadlečková
điện thoại, fax: 235 310 007
e-mail: mssochanova@volny.cz
http://www.ms-sochanova.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: u2nkziy

MŠ Pastelka

Španielova 27/1316
163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 70974179
hiệu trưởng Pavlína Medvedíková
điện thoại, fax: 235 324 185
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
http://www.pastelkarepy.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: bzwk47v

Trường phổ thông [Základní škola (ZŠ)]

 • Trẻ em phải đi học bắt buộc trong thời gian chín năm, tuy nhiên chỉ cần muộn nhất đến hết năm học khi tròn 17 tuổi
 • Kỳ đăng ký tuyển thi vào lớp 1 diễn ra vào tháng 4 hàng năm (dành cho trẻ em tròn 6 tuổi trong năm đó)
 • Đứa trẻ tròn 6 tuổi trong khoảng thời gian từ đầu năm học đến cuối năm học có thể được nhận vào học trong năm học đó rồi, nếu đứa trẻ đã phát triển về thể chất và tâm lý tương ứng với lớp 1 và phụ huynh của trẻ xin cho trẻ
 • Lịch đăng ký tuyển sinh sẽ do ủy ban và hiệu trưởng trường phổ thông thông báo trên trang web, trong tờ báo quận
 • Khi đi đăng ký, phụ huynh trình giấy khai sinh của trẻ, hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương, và giấy tờ tùy thân của mình
 • Hiệu trưởng trường sẽ quyết định cho hoãn học lớp 1 nếu cần
 • Để các trường học không bị quá tải, khi tuyển sinh hiệu trưởng ưu tiên các em đúng tuyến theo địa chỉ.
 • Sau khi kết thúc tuyển sinh, hiệu trưởng trường sẽ đưa ra quyết định tiếp nhận (không tiếp nhận) vào trường
 • Có thể kháng cáo quyết định không tiếp nhận vào trường trong vòng 15 ngày sau khi nhận được quyết định thông qua Phòng Giáo dục Tòa thị chính thủ đô Praha có trụ sở tại Jungmannova 29/35,111 21, Praha 1, điện thoại: 236 001 111
 • Ngoài việc dạy văn hóa cơ bản, các trường phổ thông có thể có chương trình học ngoại ngữ, thể dục thể thao, vi tính nâng cao v.v. – thông tin cụ thể do từng trường cung cấp

Các khoản thanh toán:

 • Học phí được ấn định theo luật giáo dục và nghị định số 14/2005 luật giáo dục mầm non bởi hiệu trưởng trường mẫu giáo, người cũng sẽ cung cấp thông tin về phương thức thanh toán, giảm hoặc miễn học phí
 • Tiền ăn (chi phí thực phẩm)

Thanh toán

 • Phụ huynh chi trả tiền ăn trong trường hợp đứa trẻ ăn tại nhà ăn trường
 • Khi tham gia lớp học bán trú hoặc câu lạc bộ trường, học phí sẽ do hiệu trưởng ấn định theo luật Giáo dục
 • Cơ quan kháng cáo khi kháng cáo quyết định của hiệu trưởng trường là Phòng Giáo dục Tòa thị chính thủ đô Praha có trụ sở tại Jungmannova 29/35,111 21, Praha 1, điện thoại: 236 001 111
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Socháňova 19/1139
163 00 Praha 6 - Řepy

Cơ sở 2:  Laudova 10/1024

IČO: 48133876
hiệu trưởng Thạc sĩ Jarmila Pavlišová
điện thoại, fax: 235 317 295, 602 621 503
e-mail:  zssoch@volny.cz
http://www.zs-perina.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: 6zzmk7d

Základní škola JANA WERICHA

Španielova 19/1111
163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 48133884
hiệu trưởng Thạc sĩ Zuzana Martinovská
điện thoại, fax: 235 314 362, 606 581 392
e-mail: zsj.wericha@volny.cz
http://www.zs-jana-wericha.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: 7p7maxm

Základní umělecká škola Blatiny (Trường phổ thông nghệ thuật)

Španielova 50/1124
163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 63834715
hiệu trưởng Věra Pavlíková
điện thoại: 212 285 145
fax: 235 312 638
di động: 777 116 523
e-mail: zus.blatiny@volny.cz
http://www.zusblatiny.cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: ugjmuwi

Các trường khác

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení (Trường phổ thông dành cho trẻ em rối loạn học tập)

trường học dành cho học sinh lớp 6-9 được chẩn đoán rối loạn học tập (dyslexia, dysgraphia, dysorthographia, dyscalculia v.v.), rối loạn tập trung, tăng động (ADD, ADHD)

U boroviček 648/1
163 00 Praha – Řepy
điện thoại: 235 325 362,
fax: 235 316 884
e-mail: reditelka@borovicky.cz
http://www.borovicky.cz

Soukromá střední umělecká škola Designu, s.r.o. (Trường trung học nghệ thuật tư nhân)

Laudova 10/1024
163 00 Praha 6 – Řepy
điện thoại: 725 800 712
e-mail: skoladesign@skoladesign.cz
http://www.skoladesign.cz/

Škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. (Trường khách sạn và ẩm thực)

Laudova 10/1024
163 00 Praha 6 – Řepy
điện thoại: 251 627 089
e-mail: info@skolahotelnictvi.cz
http://www.skolahotelnictvi.cz/

Mensa Gymnázium, o.p.s (Trường trung học chuyên)

Španielova 19/1111
163 00 Praha 6 – Řepy
điện thoại: 257 328 786
e-mail: info@mensagymnazium.cz
http://www.mensagymnazium.cz/

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. (Trường trung học khiêu vũ)

Laudova 10/1024,
163 00 Praha 6 – Řepy
điện thoại: 251 627 089
e-mail: skola@ptksos.cz
http://www.ptksos.cz/

Sở giáo dục, thanh niên và thể thao Tòa thị chính thủ đô Praha
 • Cung cấp thông tin về các trường trên danh bạ trường học trong phạm vi thẩm quyền của mình ngoại trừ trường đại học
 • Quyết định về kháng cáo quyết định hiệu trưởng trường, ví dụ không tiếp nhận vào trường mẫu giáo, phổ thông v.v.