CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI KHÁC

Národní ústav pro autismus, z.ú. (Viện Tự kỷ học quốc gia)

hỗ trợ và trợ giúp người bị rối loạn tự kỷ và gia đình

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – Řepy
e-mail: nautis@nautis.cz
trang web: nautis.cz

Các chi nhánh:

V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
điện thoại: 284 684 959

Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8
điện thoại: 777 703 417

Libocká 40, 162 00 Praha 6 – Liboc
điện thoại: 606 729 672

Các thể loại dịch vụ công tác xã hội được cung cấp:
 • Chăm sóc sớm
 • Dịch vụ thực địa (đến nhà các gia đình)
 • Hỗ trợ cá nhân
 • Các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân giúp người nhà trong thời gian tạm thời
  • Kỳ nghỉ cuối tuần
  • Kỳ nghỉ hè phục hồi “Dành cho phụ huynh không có phụ huynh”
  • Chuyên chở bằng xe con
  • Trung tâm hô hấp – các kỳ nghỉ ngắn hạn và trung hạn cho bệnh nhân rối loạn tự kỷ (Bệnh viện tâm thần Bohnice Praha)
 • Các hoạt động kích hoạt xã hội cho gia đình với trẻ em
  • Chăm sóc giáo dục đặc biệt
  • Trị liệu những hành vi có vấn đề
 • Các hoạt động kích hoạt xã hội cho người cao tuổi và người khuyết tật
 • Tư vấn xã hội chuyên nghiệp
 • Phục hồi xã hội
  • Hỗ trợ việc làm
 • Nhà ở được bảo vệ
 • Trung tâm chăm sóc đặc biệt Libčice nad Vltavou
  • Dành cho bệnh nhân tự kỷ có những hành vi có vấn đề
Các dịch vụ khác:
 • Chẩn đoán rối loạn tự kỷ
 • Các khóa học có chứng chỉ cho chuyên viên và công chúng
 • Hoạt động xuất bản và khai sáng
 • Tăng chất lượng dịch vụ trong các cơ sở điều dưỡng
 • Hướng dẫn phương pháp và giám sát trong các dịch vụ công tác xã hội và ở trường
 • Tư vấn chuyên môn cho sinh viên của các bộ môn liên quan đến chăm sóc người bị rối loạn tự kỷ

Domov sv. Karla Boromejského (Viện dưỡng lão)

hỗ trợ và trợ giúp người cao tuổi và người khuyết tật

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 – Řepy
tổng đài: 235 323 248, 277 003 547
điện thoại phòng thư ký: 235 301 209
fax: 235 302 720
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz
trang web: www.domovrepy.cz

Các loại dịch vụ được cung cấp:
 • Các dịch vụ y tế:
  • Chăm sóc người bị bệnh lâu dài – các bệnh nhân có bệnh án được nhận vào giường y tế
  • Phòng khám người cao tuổi – giờ khám bệnh: 13:30 – 15:30 thứ ba và thứ năm
 • Các dịch vụ xã hội:
  • Dịch vụ giảm nhẹ - bệnh nhân được nhận vào giường điều dưỡng cho thời gian tạm thời để ổn định trạng thái và để giúp đỡ người nhà
  • Trung tâm điều dưỡng ngày – thời gian hoạt động: 7:00 – 17:30 thứ hai đến thứ sáu
  • Tất cả các dịch vụ đều có sự chăm sóc chuyên môn bởi các chuyên viên
 • Chăm sóc tinh thần tín ngưỡng cho bệnh nhân (theo yêu cầu)
 • Cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký vào trung tâm
 • Các sự kiện văn hóa
  • Hòa nhạc
  • Triển lãm
  • Biểu diễn ở nhà thờ, hội trường hoặc nhà ăn
 • Thu xếp các dịch vụ chăm sóc tóc và móng chân
 • Các hoạt động kích hoạt bệnh nhân với sự trợ giúp của tình nguyện viên
 • Có thể thăm viếng bất kỳ thời gian nào trong ngày

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. (Nhà điều dưỡng)

trợ giúp và hỗ trợ người khuyết tật trên 18 tuổi và người cao tuổi

Vondroušova 1194/47, 163 00 Praha 6 – Řepy
Người liên lạc:
Marie Divišová (chủ tịch)
Mgr. Olga Krásová (giám đốc Trung tâm hỗ trợ cá nhân)
điện thoại: 223 007 010
e-mail: klub.bbd@seznam.cz

Các loại dịch vụ được cung cấp:
 • hỗ trợ cá nhân liên tục (chỉ dành cho cư dân khuyết tật tại tòa nhà Vondroušova 1193–1194)
  • Trợ giúp chăm sóc cá nhân
  • Trợ giúp vệ sinh cá nhân
  • Trợ giúp ăn uống
  • Trợ giúp nội trợ
  • Trợ giúp thực hiện quyền lợi và thú vui hợp lý
  • Trợ giúp giải quyết các công việc cá nhân v.v.

Hiệp hội dân sự MARTIN, z.s.

Občanské sdružení MARTIN, z. s.

trợ giúp và hỗ trợ người khuyết tật

Křivatcová 416/3, 155 00 Praha 5 – Zličín
điện thoại: 222 364 929
di động: 774 429 111, 606 573 270
e-mail: asistence@osmartin.cz
trang web: http://www.osmartin.cz

Các loại dịch vụ được cung cấp:
 • Trợ giúp cá nhân
  • Trợ giúp chăm sóc cá nhân
  • Trợ giúp vệ sinh cá nhân
  • Trợ giúp ăn uống
  • Trợ giúp nội trợ
  • Trợ giúp giải quyết các công việc cá nhân
  • Các hoạt động giáo dục, đào tạo và kích hoạt
  • Hỗ trợ tiếp xúc với xã hội v.v.

Klub KOLEČKO, o.s. – klub KOLEČKO občanů se zdravotním postižením a jejich přátel (CLB người khuyết tật và những người bạn)

hỗ trợ và trợ giúp người khuyết tật

Vondroušova 1194/47, 163 00 Praha 6 – Řepy
người liên lạc: Mgr. Oldřich Štěpán
điện thoại: 222 939 382, 602 840 125
e-mail: stepanova5@seznam.cz, info@klubkolecko.cz
trang web: www.klubkolecko.cz

Các loại dịch vụ được cung cấp:
 • Hoạt động khai sáng văn hóa
 • Tư vấn chuyên môn