Další poskytovatelé sociálních služeb

Národní ústav pro autismus, z. ú.

podpora a pomoc lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

webnautis.cz

Domov sv. Karla Boromejského

podpora a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

web: www.domovrepy.cz

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s.

pomoc a podpora osob s tělesným postižením starších 18 let a seniorů

Vondroušova 1194/47, 163 00 Praha 6 – Řepy

Kontaktní osoba:
Marie Divišová (předsedkyně)
Mgr. Olga Krásová (ředitelka Střediska osobní asistence)

tel: 223 007 010
e-mail: klub.bbd@seznam.cz

Typ poskytovaných služeb:

 • nepřetržitá osobní asistence (pouze pro obyvatele bezbariérového domu Vondroušova 1193–1194 s tělesným postižením)
  • pomoc při péči o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí atd.

Občanské sdružení MARTIN, z. s.

Občanské sdružení MARTIN, z. s.

pomoc a podpora osob se zdravotním postižením

web: www.osmartin.cz

Klub KOLEČKO, o.s. – klub KOLEČKO občanů se zdravotním postižením a jejich přátel

podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením

web: www.klubkolecko.cz