Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor ekonomický

sídlo: Žalanského 291/12b
tel: 234 683 111

Vedoucí odboru

Ing. Petra Kiliánová
kancelář: 301
tel: 234 683 540
e-mail: petra.kilianova@praha17.cz

Vedoucí finanční účtárny: Ing. Stanislava Kraftová
Vedoucí odd. správy poplatků a vymáhání: Ivana Babická

Popis odboru

Ekonomický odbor zajišťuje zpracování informační soustavy za celé hospodářství městské části. Vykonává správu na úseku financí, správu daní, poplatků a vymáhání a jiných peněžních plnění.

Sestavuje návrh rozpočtu, provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory hospodaření městské části. Je platebním a zúčtovacím místem všech finančních operací.

Úřední hodiny - Pokladna Úřadu městské části Praha 17 (Žalanského 291/12b, 1.patro, kancelář č. 212)

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor je zřízen RMČ pro působení v oblasti finančního hospodářství a správy daní a poplatků. Je platebním a zúčtovacím místem, přičemž provádí všechny finanční - hospodářské operace, vede účetnictví, plní úlohu plánovacího místa a rozpočetnictví. Dle potřeby provádí ekonomické analýzy, vypracovává rozbory výsledků hospodaření městské části, provádí veškeré dispozice s přidělenými dotacemi z rozpočtu hl.m. Prahy případně ze státního rozpočtu a plní další úkoly, které pro městskou část vyplývají z příslušných právních norem, zejména pak zákonů nebo jiných obecně závazných nebo interních předpisů.

Zprávy ekonomického odboru

Důležité informace