Phòng Kinh tế (Ekonomický odbor)

điện thoại: 234 683 111

  • Đăng ký trả lệ phí nuôi chó địa phương (điều kiện – địa chỉ cư trú tại quận Praha 17)
  • Đăng ký trả lệ phí nhà trọ địa phương (dành cho chủ nhà trọ, nhà nghỉ)
  • Đăng ký trả lệ phí nghỉ dưỡng địa phương (dành cho chủ nhà trọ, nhà nghỉ)
  • Đăng ký trả lệ phí vé vào cửa (dành cho ban tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và quảng bá)
  • Cấp phép quay xổ số (dành cho ban tổ chức dạ hội, tiệc liên hoan, lễ hội)

QUẦY THU NGÂN (POKLADNA)
Žalanského 291/12b, tầng 1, phòng 212

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

Các mẫu đơn điện tử: