Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník vyplní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku – formulář obdrží na oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 17 nebo ho může vytisknout na internetových stránkách ÚMČ Praha 17 a zaslat poštou, datovou schránkou apod. Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pořadatel akce se  přihlašuje a platí poplatek na úřadu městské části, ve které je akce pořádána. V našem případě tedy na Úřadu městské části Praha 17.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a oprávnění k provozování činnosti – živnostenský list apod. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání ke kontrole správci poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na oddělení daní a poplatků.
VSTUP.doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby místního poplatku ze vstupného:

20% - u všech kulturních akcí spojených s restauračním provozem, dále módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (lunaparky, cirkusy), prodejní akce, reklamní akce

10%  - u sportovních akcí, pokud se jedná o utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých a dále všechna  mezinárodní či mezistátní utkání dospělých, nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení.

5 % - u akcí v prostorách s kapacitou nad 3000 osob (veřejnosti přístupné autorské provádění literárních a uměleckých děl, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, fotograf., audiovizuálních a vystoupení umělců)

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, taneční kurzy a kurzy společenského chování a maturitní plesy.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního  čtvrtletí.

Poplatek je možné uhradit převodem, složenkou nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 17.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu