Odvolání, Odvolací orgán

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. prostřednictvím oddělení správy daní, poplatků a vymáhání ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 17.