Zastupitelstvo MČ Praha 17

Zastupitelstvo společně s radou tvoří samosprávu městské části Praha 17. Postavení a pravomoci samosprávy městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Zastupitelstvo

Městská část Praha 17 má pro volební období 2014-2018 zvolené 23-členné zastupitelstvo. Rozdělení mandátů v zastupitelstvu je následující: Občanská demokratická strana - 8 členů; Česká strana sociálně demokratická - 4 členové; Pro Prahu - 3 členové; TOP 09 - 3 členové; Komunistická strana Čech a Moravy - 2 členové; NEZÁVISLÍ - 2 členové; Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 1 člen.

Jmenný seznam členů zastupitelstva

Zastupitelstvu je podle § 89 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění mimo jiné vyhrazeno volit starostu, zástupce starosty a další členy RMČ. Do funkcí starostky a místostarostů byli zvoleni:

Starostka: Mgr. Jitka Synková

Místostarosta: Hájek Jaroslav

Místostarosta: Marek Martin

Místostarosta: Masopust Jiří

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná.

Termíny zasedání ZMČ

Programy jednání ZMČ

Zápisy z jednání ZMČ

Usnesení ZMČ

Jednací řád

Písemné odpovědi na interpelace zastupitelů

Interpelace Mgr. Černovského na 15. zasedání ZMČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF