Zastupitelstvo MČ Praha 17

Zastupitelstvo společně s radou tvoří samosprávu městské části Praha 17. Postavení a pravomoci samosprávy městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Zastupitelstvo

Městská část Praha 17 má pro volební období 2018-2022 zvolené 23-členné zastupitelstvo. Rozdělení mandátů v zastupitelstvu je následující: Občanská demokratická strana - 11 členů; ANO 2011 - 4 členové; KDU - ČSL a TOP 09 - 3 členové; PLUS - 2 členové; STAROSTOVÉ PRO PRAHU - 2 členové; Komunistická strana Čech a Moravy - 1 člen;

Jmenný seznam členů zastupitelstva

Zastupitelstvu je podle § 89 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění mimo jiné vyhrazeno volit starostu, zástupce starosty a další členy RMČ. Do funkcí starostky a místostarostů byli zvoleni:

Starostka: Mgr. Jitka Synková

Místostarosta: Jaroslav Bíro

Místostarosta: Martin Marek

Místostarosta: Ing. arch. Michal Štěpař

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná.

Termíny zasedání ZMČ

Programy jednání ZMČ

Zápisy z jednání ZMČ

Usnesení ZMČ

Jednací řád

Písemné odpovědi na interpelace zastupitelů

Interpelace Mgr. Černovského na 15. zasedání ZMČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF