Odbor kanceláře tajemníka

 

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor kanceláře tajemníka

sídlo: Žalanského 291/12b

Kontaktní osoba

Bc. Jana Luksová
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
kancelář: 106
tel: 234 683 519, fax: 235 315 298
e-mail: jana.luksova@praha17.cz

Popis odboru

(1) Odbor-kancelář tajemníka je zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva MČ Praha 17.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti v oblasti obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ Praha 17, dále zabezpečení informačních systémů, činností v oblasti krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-18.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.