Odvolací orgán

Odvolací orgán

Kancelář tajemníka úřadu nevykonává vůči občanům přenesenou působnost, tzn. nevydává rozhodnutí, proti kterým by se bylo možné odvolat.