Kontakty odboru kanceláře tajemníka

Útvar tajemníka

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno JUDr. Jana Foltánková Odbor Kancelář tajemníka Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 209, 1. patro
234 683 505
jana.foltankova@praha17.cz
Jméno Bc. Petr Loučka Odbor Kancelář tajemníka Funkce tajemník úřadu Pracovní činnost odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ zhlediska pracovněprávního a za oblast přenesené působnosti, organizaci činností ve věcech samostatné působnosti provádí na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17; koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti u odborů stavebního, živnostenského, hospodářské správy a odboru občansko-správního plně a dále u odboru sociálních věcí, životního prostředí a dopravy, ekonomického, bytového v části agend vykonávaných po věcné stránce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 105, přízemí
234 683 519
petr.loucka@praha17.cz
Jméno Jana Lišková Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 525
jana.liskova@praha17.cz
Jméno Jana Nohová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce referentka Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 555
jana.nohova@praha17.cz
Jméno Jakub Hradil Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost zabezpečení počítačového vybavení a správa počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
jakub.hradil@praha17.cz
Jméno Jakub Tichý Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce informatik Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 572
jakub.tichy@praha17.cz
Jméno Bc. Jana Luksová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Asistentka tajemníka Funkce asistentka tajemníka Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce tajemníka ÚMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 106, přízemí
234 683 519
jana.luksova@praha17.cz
Jméno Mgr. Kateřina Gačová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Krizové řízení Funkce referentka Pracovní činnost krizové řízení; analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik; ochrana obyvatelstva Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104C, 1. patro
234 683 213
katerina.gacova@praha17.cz

(1) Odbor-kancelář tajemníka je zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva MČ Praha 17.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti v oblasti obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ Praha 17, dále zabezpečení informačních systémů, činností v oblasti krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů