Správní poplatky

Správní poplatky

Kancelář tajemníka úřadu je odborem pro vnitřní správu úřadu, nevybírá tedy žádné správní poplatky.