Nakládání s odpady, Kontejnerová stání

Sběr použitých jedlých olejů a tuků na MČ Praha 17

Na území městské části probíhá sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností k dalšímu využití. Na níže uvedených stanovištích tříděného odpadu byly rozmístěny černé nádoby s fialovým poklopem, které jsou určeny k odkládání jedlých olejů a tuků. Obsluhu nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o, a to s četností jedenkrát měsíčně, v případě předčasného naplnění sběrné nádoby je možné zajistit častější odvoz.

Vytvořeno: 13.1.2022

Řepy mají sběrný box na použité inkoustové a tonerové kazety

Městská část Praha 17 se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zapojila do projektu www.setriprirodu.cz, který je zaměřen na sběr použitých tonerových a inkoustových kazet z domácností. Prázdný, použitý toner nebo prázdnou, použitou inkoustovou kazetu lze bezplatně odevzdat do sběrného boxu, který je nově umístěn v prostorách úřadu. Do boxu je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Vytvořeno: 10.5.2021

Zrušená separační stání bude provozovat městská část

V průběhu měsíce října 2020 byla Městská část Praha 17, spolu s ostatními městskými částmi v Praze, požádána Magistrátem hl. m. Prahy o nezbytnou spolupráci týkající se optimalizace svozu tříděného odpadu od občanů na území hl. m. Prahy, a to prostřednictvím snižování počtu separačních stanovišť umístěných v ulicích města. Dále Magistrát do konce roku 2020 s přesahem do roku 2021 výrazně omezí požadavky městských částí na navyšování počtu nebo čestnosti svozu jednotlivých komodit nebo úklidů separačních stanovišť.

Vytvořeno: 5.11.2020

Mimořádné přistavení VOK

Informace

Z důvodu přerušení služby přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) financované z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, budou na území MČ Praha 17 umístěny VOK hrazené z prostředků městské části.

Vytvořeno: 31.3.2020

Jak zacházet s rouškami v domácnostech

Informace

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

Vytvořeno: 23.3.2020

Živnostenský odpad

Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?

Vytvořeno: 29.5.2017