Obnovení služby přistavování VOK, BIOVOK, NO – od 14.4.2020

Informace

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od úterý 14.4.2020 následovně:

 1. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) a bioodpad (BIOVOK) – zahájena od 14. 4. 2020 dle harmonogramu /umc/velkoobjemove-kontejnery
 2. Svoz nebezpečného odpadu:
  • Mobilní sběr NO – služba OBNOVENAod 14. 4. 2014 (mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých olejů), a to plynulým navázáním na schválený harmonogram pro rok 2020
  • Stabilní sběr a svoz NO – služba byla obnovena, viz informace níže ke sběrným dvorům hl. m. Prahy,
  • Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
 3. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.
 4. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.
 5. Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy – jsou opět otevřeny pro veřejnost i podnikatelské subjekty, a to za dále specifikovaných provozních opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy i návštěvníků sběrných dvorů.
 6. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a "Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu" v Dřevčické ulici je opět otevřen pro veřejnost i podnikatelské subjekty od 8. dubna, a to za dále specifikovaných provozních opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy i návštěvníků.

Prosíme občany k respektování současné situace, především o maximální možnou míru ohleduplnosti jak k sobě samým, tak i k pracovníkům odpadových služeb. Děkujeme.

Vytvořeno: 14.4.2020