Řepy mají sběrný box na použité inkoustové a tonerové kazety

Městská část Praha 17 se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zapojila do projektu www.setriprirodu.cz, který je zaměřen na sběr použitých tonerových a inkoustových kazet z domácností. Prázdný, použitý toner nebo prázdnou, použitou inkoustovou kazetu lze bezplatně odevzdat do sběrného boxu, který je nově umístěn v prostorách úřadu. Do boxu je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. Box je umístěn ve vstupní části do budovy, přístupný je tedy prakticky každý pracovní den od ranních do odpoledních hodin v provozní době podatelny:

Pondělí: 7.30 – 17.30
Úterý: 7.30 – 15.00
Středa: 7.30 – 18.30
Čtvrtek: 7.30 – 15.00
Pátek: 7.30 – 12.30

Adresa:
Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 – Řepy

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., www.setriprirodu.cz

Odbor životního prostředí a dopravy

Vytvořeno: 10.5.2021