Svoz odpadu - červen 2024

Velkoobjemové kontejnery v červnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14:00 do 18:00 hod. a o víkendech od 12:00 do 16:00 hod.

1. 6.      12:00 – 16:00    K Mostku – u separace
6. 6.      14:00 – 18:00    Ke Kult. domu x U Boroviček
14. 6.    14:00 – 18:00    Šímova – u objektu Bílý Beránek
15. 6.    12:00 – 16:00    Laudova – parkoviště
19. 6.    14:00 – 18:00    Drahoňovského
21. 6.    14:00 – 18:00    Hofbauerova x Žufanova
26. 6.    14:00 – 18:00    Jiránkova
27. 6.    14:00 – 18:00    Ke Kult. domu x U Boroviček

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 725 579 209. Děkujeme!


Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.


Co nelze odložit do VOK
•    směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
•    nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
•    odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
•    elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
•    stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

 

Nebezpečný odpad
V červnu nebude probíhat mobilní sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků. Nejbližší svoz se uskuteční v sobotu 25. 7. 2024 na trase C.

 

KAM S BIOODPADEM

Stanoviště BIOVOK:

ČERVEN:
2. 6.       9:00 – 12:00    Ke Kult. domu x U Boroviček
9. 6.       9:00 – 12:00    Na Moklině
15. 6.    13:00 – 16:00    Laudova x K Trninám
22. 6.    13:00 – 16:00    Hofbauerova x Žufanova
29. 6.    13:00 – 16:00    K Mostku – u separace
Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

Služba svozu bioodpadu je bezplatně zajišťována stávajícím vlastníkům nemovitostí i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Vlastník objektu může o novou nádobu požádat prostřednictvím formuláře na webové stránce https://bioodpad.praha.eu/ nebo osobně navštívit zákaznické centrum příslušné svozové společnosti.

svoz odpadu 06-2024.jpg

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 29.5.2024