Mimořádné přistavení VOK

Informace

Z důvodu přerušení služby přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) financované z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, budou na území MČ Praha 17 umístěny VOK hrazené z prostředků městské části.

I. termín: 8. 4. 2020 od 8 do 14 hod
stanoviště:
křižovatka ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu
ul. Drahoňovského – parkoviště u podz. garáží
parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova (u Penty)
parkoviště ul. Galandova

II. termín: 9. 4. 2020 od 8 do 14 hod
stanoviště:
křižovatka ul. Laudova x K Trninám
ul.Šímova – u objektu Bílý Beránek
parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Hasiče)
parkoviště ul. Jiránkova

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
  • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Mapa VOK

Stanoviště 1 – parkoviště ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu
Stanoviště 2 – parkoviště ul. Laudova x K Trninám
Stanoviště 3 – ul. Šímova (u objektu Bílý Beránek)
Stanoviště 4 – parkoviště ul. Jiránkova
Stanoviště 5 – parkoviště ul. Drahoňovského (u podzemních garáží)
Stanoviště 6 – parkoviště ul. Galandova
Stanoviště 7 – parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Hasiče)
Stanoviště 8 – parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova

Vytvořeno: 31.3.2020