Sběr použitých jedlých olejů a tuků na MČ Praha 17

Na území městské části probíhá sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností k dalšímu využití. Na níže uvedených stanovištích tříděného odpadu byly rozmístěny černé nádoby s fialovým poklopem, které jsou určeny k odkládání jedlých olejů a tuků. Obsluhu nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o, a to s četností jedenkrát měsíčně, v případě předčasného naplnění sběrné nádoby je možné zajistit častější odvoz.

Oleje a tuky shromažďujte do PET lahví a odkládejte do sběrných nádob, pokud možno plné, pevně uzavřené, aby se předešlo znečištění nádoby a sběrného místa. Sběr není určen pro motorové oleje a maziva (patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad), obaly a zbytky jídla, jiné odpady.

Upozorňujeme, že i nadále je možné využít k odevzdání olejů a tuků sběrné dvory, sběr olejů je zařazen i do mobilního sběru nebezpečného odpadu.

Nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků jsou umístěny na těchto stanovištích tříděného odpadu:

 • ul. Bazovského 1118, u separace č. 63
 • ul. Čistovická 531/60, u separace č. 15
 • ul. Galandova 1246/29, u separace č. 51
 • ul. Hekova 111/1, u separace č. 3
 • ul. K Mostku 341/20, u separace č. 67
 • ul. Makovského č.p. 1222/25, u separace č. 47
 • ul. Mrkvičkova 1353/38, u separace č. 58
 • ul. Nevanova 1063/46, u separace č. 57
 • ul. Opuková 507/56, u separace č. 33
 • ul. Podkrkonošských tkalců 453/2, u separace č. 41
 • ul. Šímova, u separace č. 16
 • ul. Třanovského 622/11, u separace č. 60
 • ul. Vondroušova 1210/46, u separace č. 28
 • ul. Žalanského 420/69, u separace č. 44
 • ul. Žufanova 1095/10, u separace č. 12

Odbor životního prostředí a dopravy

Vytvořeno: 13.1.2022