Zrušená separační stání bude provozovat městská část

V průběhu měsíce října 2020 byla Městská část Praha 17, spolu s ostatními městskými částmi v Praze, požádána Magistrátem hl. m. Prahy o nezbytnou spolupráci týkající se optimalizace svozu tříděného odpadu od občanů na území hl. m. Prahy, a to prostřednictvím snižování počtu separačních stanovišť umístěných v ulicích města. Dále Magistrát do konce roku 2020 s přesahem do roku 2021 výrazně omezí požadavky městských částí na navyšování počtu nebo čestnosti svozu jednotlivých komodit nebo úklidů separačních stanovišť. Hlavní město Praha, které svoz tříděného odpadu zajišťuje a financuje, tento krok zdůvodňuje právě probíhající globální koronavirovou pandemií, kdy je nezbytná potřeba zajistit funkční opatření k zamezení jejího dalšího šíření, což si vyžaduje výraznou korekci výdajů města. Na základě tohoto požadavku byla na území Řep vytipována dvě stanoviště. Ačkoli byla Městská část Praha 17 informována, že stanoviště budou zrušena na začátku prosince, nádoby byly odvezeny již na začátku listopadu. Jedná se o stanoviště v ulici Galandova a o stanoviště v ulici U Boroviček, u DDM. Městská část Praha 17 si uvědomuje závažnost situace, v současné době dochází k navyšování odpadů z domácností, a tím výrazně stoupá využívání nádob na tříděný odpad. Proto se rozhodla stanoviště zrušená Magistrátem zachovat a financovat jejich provoz ze svého rozpočtu. V nejbližší době budou nádoby na původní místa umístěny zpět.

Vytvořeno: 5.11.2020