Doprava

Informace z PID

PID_logo

Železniční zastávka Na Knížecí bude minulostí

Vytvořeno: 1.12.2016

Informace z PID

PID_logo

Noční tramvaje a autobusy pojedou od září častěji

Vytvořeno: 2.9.2015

Trvalé změny v PID od 30.8.2015

PID_logo

S ukončením letního prázdninového provozu, kdy se vrací drtivá většina jízdních řádů Pražské integrované dopravy do původní podoby bez prázdninového omezení, připravila organizace ROPID od 30. 8. 2015 některé trvalé změny na linkách tramvají a autobusů PID.

Vytvořeno: 31.8.2015

Informace PID

PID_logo

Rekonstrukce Hlavního nádraží si vyžádá omezení vlaků PID.

Vytvořeno: 30.1.2015

Informace PID - výluky

PID_logo

Po téměř dvou letech bude v pátek 27. 6. 2014 slavnostně uvedena opět do provozu stanice metra linky B Národní třída.

Vytvořeno: 10.6.2014

Informace PID

PID_logo

Tramvajová výluka Václavské náměstí

Vytvořeno: 6.5.2014

Informace PID

PID_logo

Novinky na webu s jízdními řády PID

Vytvořeno: 1.4.2014

Informace PID

PID_logo

Dočasná změna autobusových zastávek v Dejvicích

Vytvořeno: 31.3.2014

Setkání občanů 23.04.2014 se zástupci obce na téma dopravy v horních Řepích

Dne 23. dubna 2014 byl veřejnosti představen zcela nový návrh dopravně-organizačního uspořádání oblasti. Základní myšlenkou tohoto nového návrhu je vést tranzitní dopravu v co největší možné míře mimo zastavěnou oblast nebo komunikacemi, které byly (již od počátku historie výstavby v této oblasti) k tomuto účelu zřízeny.

Návrh uplatňuje poznatky z minulé besedy (návrh nového uspořádání si měli účastníci možnost prohlédnout na webových stránkách městské části měsíc před konáním dubnové besedy).

V průběhu měsíce května byl návrh rozšířen o komunikace Krolmusova a Hořovského.

Vytvořeno: 28.3.2014

Informace PID

PID_logo

Informace, novinky a změny PID.

 

Vytvořeno: 2.10.2013

Informace PID

PID_logo

Doladění metropolitní sítě MHD, trvalé změny v dopravě

Vytvořeno: 7.6.2013

Informace PID

PID_logo

Tramvajové výluky, předprázdninový provoz PID, železniční výluky

Vytvořeno: 17.5.2013

Informace PID

PID_logo

Motoráček vyjíždí na Pražský Semmering, víkendové posily na příměstských linkách, výluka tram ve Vršovcích

Vytvořeno: 10.5.2013

Novinky v dopravě

PID_logo

Velikonoční doprava, cyklovlakem po okolí Prahy, přívozy

Vytvořeno: 19.3.2013

Změny v tramvajovém provozu - od 18. 2. 2013

PID_logo

Od 18. února 2013 dochází v pracovní dny k obnovení intervalů v provozu tramvajových linek. Výjimkou je provoz v neděli ve večerních hodinách (cca od 22 hodin) - linky 3, 7, 11, 14, 17, 22 a 24 budou prozatím jezdit v intervalu 20 minut.

Vytvořeno: 4.2.2013

Kapacita veřejného parkoviště Drahoňovského navýšena

Vzhledem ke stávající dopravní situaci v oblasti parkování na komunikacích Vondroušova a podél Drahoňovského bylo ze strany Městské části Praha 17 v květnu tohoto roku zahájeno jednání s provozovatelem hlídaného parkoviště v ulici Drahoňovského (společností Besico, s.r.o.) a správcem dotčené komunikace (Technická správa komunikací hl. m. Prahy) za účelem uvolnění nevyužívaných kapacit ve prospěch přilehlého bezplatného veřejného parkoviště.  Na základě úspěšného jednání s uvedenými subjekty tak bylo umožněno navýšení kapacity veřejného parkoviště o 48 parkovacích míst. Počínaje dnem 13. 6.

Vytvořeno: 18.6.2012