Rekonstrukce jader ordinací pro rok 2024 a 2025

Primárním cílem programu je zajištění kvalitního zázemí zdravotních služeb pro občany Prahy 17.
Objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program je: 3.200.000,- Kč.

Dotační program je zaměřen na:

  • Rekonstrukci jader ordinací poskytovatelů zdravotních služeb (zejm. praktických lékařů a ambulantních specialistů) kteří na základě příslušného právního titulu (zejm. nájemní smlouvy) užívají prostory zdravotnických zařízení (dále jen „ordinací“) na území MČ Praha 17, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 17 s jedním či více původními (zejm. umakartovými) jádry.

Oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace jsou fyzické podnikající a právnické osoby působící v oblasti zdravotních služeb s platným oprávněním, tj. jsou zapsáni v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a zároveň užívají prostory ordinací na území MČ Praha 17, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 17 s jedním či více původními (zejm. umakartovými) jádry.

Vytvořeno: 4.4.2024