Zprávy z radnice

Program COVID – Kultura II

Od 23. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura, a také začne Ministerstvo kultury přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí.

Vytvořeno: 23.10.2020

Svoz a nakládání s komunálním odpadem hl. m. Prahy od 22.10.2020

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19 vyhlásila „LOCKDOWN“, si Vás dovoluji informovat o způsobu zajištění provozu obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne následovně:

Vytvořeno: 22.10.2020

Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu (dále také Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020,
9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost
a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Vytvořeno: 20.10.2020

Centrum sociálně-zdravotních služeb informuje

Vážení občané,
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je Centrum sociálně zdravotních služeb nuceno přijmout následující opatření:

Vytvořeno: 19.10.2020

Praha spustila nový web k testování na koronavirus

Vše k odběrovým místům naleznou zájemci na jednom místě

Hlavní město spustilo nový web, který nabízí přehled o nejbližších volných termínech testování na COVID-19 na území Prahy a je navíc propojen s rezervačními systémy jednotlivých odběrových míst. Objednat se zde může každý zájemce o testování se žádankou, ale i samoplátce. Stránky covid.praha.eu nabízí ověření průměrné čekací doby a další informace k jednotlivým odběrovým místům. Za první dny je navštívily již desetitisíce uživatelů.

Vytvořeno: 14.10.2020

Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

COVID-19

s účinností ode dne 25. července 2020 od 0:00 hod. do 26. července do 23:59 hod. se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy

Vytvořeno: 24.9.2020

Oznámení s nařízením č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

Vytvořeno: 16.9.2020

V Praze bude platit od 26. do 28. srpna zákaz rozdělávání ohňů

vykricnik.jpg

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, bude od středy 26. července (od 00:00 hodin) do pátku 28. srpna (do 24:00 hodin) na území Prahy platit nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Vytvořeno: 25.8.2020

Zrušení Babího léta

Babí léto - zrušeno

Vážení občané,

na základě oznámení ministerstva zdravotnictví týkající se nových plošných opatření vzhledem ke Covid-19 jsme nuceni zrušit letošní ročník Babího léta. Za současných podmínek nelze tuto tradiční a oblíbenou akci uskutečnit, a to zejména s ohledem na bezpečnost všech návštěvníků, ale také účinkujících i těch, kteří se na přípravě této akce podílí.

Vytvořeno: 31.7.2020

Upozornění pro seniory

vykricnik.jpg

V našem sousedství, na sídlištích v Praze 6, se opět objevuje podvodný podomní prodej předražených zámků do bytových dvěří.

Vytvořeno: 27.7.2020

Od 29. 8. 2020 je dočasně uzavřena pobočka České pošty Makovského

Česká pošta

Vážení spoluobčané, dnes, tedy 17. 7. 2020, jsme obdrželi informaci z České pošty, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce majitelem objektu OC Řepy (kterým je společnost Trikaya), bude pošta Praha 618, Makovského 1349/2a, od 29. 8. 2020 pro veřejnost dočasně uzavřena.

Vytvořeno: 17.7.2020

Organizace školního roku 2020/2021

ZŠ Jana Wericha

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vytvořeno: 13.7.2020

Ochrana pražských motýlů

ohniváček černočárný

Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy.

Vytvořeno: 12.6.2020

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - výměna neplatných dokladů

op.png

Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že s ohledem na ukončení nouzového stavu na území České republiky skončila i platnost stanoviska ministerstva, na základě kterého bylo občanům umožněno pro dobu trvání nouzového stavu prokazovat svou totožnost i již neplatnými osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020.

Vytvořeno: 11.6.2020

Jednání krizového štábu ze dne 15.5.2020

Vývoj situace na území MČ Praha 17

  • Krizový stav končí dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 485 k 17.5.2020.
  • CSZS – zůstalo otevřeno po celo dobu nouzového stavu. V rámci poradny pro klienty fungovaly individuální konzultace, knihovna funguje od 18.5.2020.

    Od 1.6. je naplánovaný běžný provoz.

    Domácí zdravotní péče, tedy sestry, které chodí ke klientům, fungovala po celou dobu.

  • Optimis – do provozovny byl zakázán vstup veřejnosti, pracovníci využívali e-mail a telefon

Vytvořeno: 3.6.2020

Otevření mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Vážení rodiče, otevření mateřských škol připravujeme v MČ Praha 17 od 25. 5.2020. Podmínky pro provoz připravuje každá mateřská škola podle svých podmínek v souladu s manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

Vytvořeno: 19.5.2020