Zprávy z radnice

Poznejte pražskou divočinu!

Nevíte, jak se zabavit v souladu s aktuálními vládními nařízeními? Prozkoumejte s námi pražskou přírodu.

Viděli jste potápku roháče, potkali bobří hrad? Příroda hlavního města je útočištěm mnoha zajímavých a často chráněných druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný prostor pro dobrodružné výlety a zajímavá bádání.

Národní muzeum nabízí v dnešní nelehké době všem obyvatelům Prahy jedinečnou možnost, jak aktivně trávit víkend osamotě nebo s rodinou, ale hlavně aktivně.

Vytvořeno: 9.4.2021

Pokračuje další etapa opravy Plzeňské ulice

Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 14. dubna 2021 stavební práce na komunikaci Plzeňská v úseku Trabant muzeum – Bucharova, směr z centra. Souvislá údržba komunikace je rozdělena na dvě části a skončí do 12. května 2021.

Jedná se o pokračující akci z minulého roku, ve které proběhla úprava povrchu komunikace zejména ve směru do centra.

Vytvořeno: 8.4.2021

Jednání krizového štábu ze dne 29.3.2021

Na základě prodloužení nouzového stavu proběhlo dne 29. března 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. vzal na vědomí Nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu a platná opatření,
 2. projednal aktuální opatření SO MČ P 17 a jejich posun v souladu s opatřeními Vlády ČR,
 3. schválil termín výdeje dezinfekce pro SVJ,
 4. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
 5. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 7.4.2021

Program COVID – Nepokryté náklady od 19.4.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 19. dubna 2021.

Na každý z těchto nových programů máme připraveno šest miliard korun,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Termín podávání žádostí byl u programu COVID – Nepokryté náklady zvolen s ohledem na to, že je nutné prokázat ztrátu na základě mezitímní účetní závěrky. Chceme tak žadatelům poskytnout dostatek času pro přípravu podkladů.

Vytvořeno: 6.4.2021

Kompenzační bonus 2021 – třetí bonusové období

Finanční správa vydala pokyny k žádosti o nový kompenzační bonus za třetí bonusové období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

 • třetího bonusového období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 7. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Vytvořeno: 1.4.2021

Nominace projektů soutěže Adapterra Awards

Můžete nominovat úspěšné a inspirativní projekty vaší městské části v oblasti adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards.

Hlavní město Praha se i letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje již realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu ve 4 kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov.

Vytvořeno: 31.3.2021

Máte už zaplacené zálohy na paušální daň?

Finanční správa zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Živnostníci, kteří se k paušální dani do 11. ledna 2021 přihlásili na finančním úřadu a nedostali oznámení o nesplnění podmínek, se podáním „přihlášky“ k paušální dani (Oznámení o vstupu do paušálního režimu) stali automaticky poplatníky v paušální režimu daně a nyní by měli zaplatit zálohy na daň vždy do 20. dne daného měsíce. Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč.

Vytvořeno: 30.3.2021

Program COVID - 2021 od 12. dubna 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID – 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna.

Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

Vytvořeno: 30.3.2021

Program COVID – Veletrhy/kongresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Veletrhy/kongresy. Žádosti začne resort přijímat 6. dubna, podávat je bude možné do 31. května 2021.

Vytvořeno: 25.3.2021

Velikonoční zboží je možné prodávat

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro projednání s Ministerstvem zdravotnictví a zástupci obchodníků zveřejňuje informace k prodeji velikonočního zboží.

V maloobchodě je nyní možné s ohledem na Velikonoce prodávat výrobky
a předměty, které s těmito svátky souvisí. Tedy potraviny, dekorace v rámci domácích potřeb a ostatních předmětů či pomlázku z proutí, resp. velikonoční rostliny běžně dostupné v květinářství.

Vytvořeno: 22.3.2021

Ošetřovné pro OSVČ – Výzva za únor 2021

Stanovené období: 1. – 28. února 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 19. 4. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 22.3.2021

Prázdninový provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2021

Z důvodu mimořádných vládních opatřeních souvisejících s pandemií COVID – 19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá mateřská škola v měsících červenci a srpnu jen pro děti ze své mateřské školy, aby nedocházelo ke smíšení dětí z různých mateřských škol.

V mateřské škole, kde jsou děti přihlášené a kam běžně docházejí, je ředitelé k prázdninovému provozu zaevidují automaticky poté, co rodiče svůj zájem o prázdninovou docházku nahlásí. Doufáme, že pro rodiče i děti bude přínosem, že budou ve známém prostředí.

Vytvořeno: 22.3.2021

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2021 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

Vytvořeno: 22.3.2021

Program COVID – 2021

Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen.

Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.

Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Vytvořeno: 11.3.2021

Nový program COVID – Nepokryté náklady

Nový program COVID – Nepokryté náklady, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda dne 8. 3. 2021. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy.

Vytvořeno: 9.3.2021

Uzavření dětských hřišť

Na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 216, které důrazně doporučilo vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v šíření nemoci covid-19 uzavření dětských hřišť, budou v městské části Praha 17 uzavřena tato hřiště:

 • Řepík – areál Bendova 1121
 • Socháňova 1126-1128
 • areál Socháňova 1221 – u Klubu 17
 • hřiště v Opukové ulici
 • Skatepark (naproti SC Řepy)

Ostatní hřiště v MČ Praha 17 vzhledem k závažnosti situace nedoporučujeme využívat!

Vytvořeno: 3.3.2021

Nový kompenzační bonus 2021

Žádost o poskytnutí nového kompenzačního bonusu 2021 lze využít v aplikaci pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

 • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
 • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Vytvořeno: 2.3.2021

Jak přihlásit děti za nouzového stavu do určených škol

Děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí (dle nařízení primátora) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

Vytvořeno: 1.3.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16:00 h.

Navýšen byl limit Dočasného rámce Evropské komise, podle kterého si žadatelé mohou nově žádat o podporu až do výše 1,8 mil. EUR.

Vytvořeno: 1.3.2021

Uzavření základních a mateřských škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních i mateřských škol, školních družin a klubů do 21. 3. 2020.

V provozu zůstávají pouze zařízení zajišťující péči o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Aktivace těchto zařízení se děje na základě pokynu MHMP. Své dětí mohou k této docházce přihlásit rodiče, prostřednictvím svého zaměstnavatele, na MHMP.

Vytvořeno: 1.3.2021

Nárok na kompenzační bonus mají pěstouni, dobrovolníci...

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr – už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Vytvořeno: 25.2.2021

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna

Dne 22. 2. 2021 schválila vláda další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus.

Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací.

Vytvořeno: 25.2.2021

MPO podpoří cestovní kanceláře

Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily první výzvu z programu COVID Záruka CK, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Má zmírnit dopady koronaviru na cestovní ruch a cestovní služby. Podpora se bude poskytovat formou bankovních záruk vystavených ČMZRB, které cestovní kanceláře místo vlastních financí využijí pro povinnou spoluúčast na povinném pojištění ochrany proti úpadku.

Vytvořeno: 25.2.2021

MČ Praha 17 chce pomoci sociálně slabým

MČ Praha 17 reaguje na nové rozhodnutí Vlády ČR a bude rozdávat sociálně slabým občanům respirátory.
Ty jsou na vybraných místech povinné od 25.2.2021.

Distribuce bude určena sociálně slabým občanům, kteří nemají možnost a prostředky si je jinak opatřit.

Respirátory budou vydávány:

Vytvořeno: 24.2.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Nikdo z nás neví, jaká bude epidemiologická situace v dubnu, kdy nám ukládá zákon realizovat zápisy do 1. tříd. Školy jsou připraveny průběh zápisu přizpůsobit aktuální situaci.

Ředitelky stanovily termín zápisu pro školní rok 2021/2022 na středu 7. dubna a čtvrtek 8. dubna 2021.

Vytvořeno: 24.2.2021

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:


§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

Vytvořeno: 24.2.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Vytvořeno: 22.2.2021