Zprávy z radnice

Zřízení informační linky 1212

Díky 1212 mají podnikatelé informace v kontextu s koronavirem na jednom místě.
Přehled dotačních programů, kterými stát pomáhá firmám a OSVČ v době koronaviru, je nově dostupný na https://1212.mpo.cz. Posílena byla také celostátní informační linka 1212.

Vytvořeno: 20.1.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.

Vytvořeno: 18.1.2021

Program COVID – Nájemné – Výzva 3

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné.

Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin do 22. března 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.

Vytvořeno: 18.1.2021

COVID kalkulačka MPO

Ministerstvo průmyslu, obchodu a služeb (MPO) dalo podnikatelským subjektům k dispozici využít speciální COVID kalkulačku, kde si mohou podnikatelé spočítat svou finanční podporu, kterou obdrželi od státu, nebo ji brzy obdrží, popř. nyní o dotace teprve žádají v souvislosti s poklesem jejich příjmů, které od března 2020 negativně ovlivnila pandemie koronaviru SARS-CoV-2.
Cílem COVID kalkulačky je pomoci podnikatelům k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.

Vytvořeno: 18.1.2021

Sokolovna se stala zkušebnou divadelníků z Damúza

Řepská Sokolovna se stala na několik dní domovem Divadla Damúza, které zde nacvičovalo inscenaci pro děti „Ronja, dcera loupežníka“. Hru na motivy stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové o dobrodružství v divoké přírodě a kamarádství Ronji a Birka, syna vůdce znepřátelené tlupy loupežníků.

Vytvořeno: 5.1.2021

Přistavování VOK a BIOVOK v roce 2021

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIOVOK) je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy. Dne 19. 11. 2020 obdržela MČ Praha 17 dopis od náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka ohledně snižování počtu přistavovaných VOK a BIOVOK v roce 2021. Četnost svozů bude ze strany hlavního města snížena přibližně na polovinu. V 1. pololetí roku 2021 tak bude přistaveno 20 ks VOK (v roce 2020 to bylo 45 ks) a 9 ks BIOVOK (v roce 2020 to bylo 18 ks). „Jsme si vědomi, že se jedná o výrazné snížení.

Vytvořeno: 5.1.2021

Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené gastro provozovny

Nový program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dne 4. 1. 2021 schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít.
Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021.

Vytvořeno: 5.1.2021

Zálohy OSVČ pro rok 2021

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2021 činí 2.393,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2021 činí 2.588,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Vytvořeno: 4.1.2021

Žádost o kompenzační bonus – 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 5. bonusové období a to od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 24. 3. 2021.

Vytvořeno: 4.1.2021

Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID - Gastro

Nový program COVID – GASTRO na pomoc stravovacím zařízením, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Pro gastronomický sektor jsou v něm aktuálně k dispozici 2,5 miliardy korun.

Podpora se bude týkat období od 14. října do 31. prosince 2020 s výjimkou období od 3. prosince do 17. prosince 2020, kdy stravovací zařízení mohla díky 3. stupni Protiepidemiologického systému (PES) otevřít.

Vytvořeno: 21.12.2020

„OŠETŘOVNÉ“ pro osvč - výzva listopad 2020

Stanovené období: od 1. listopadu do 30. listopadu 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 1. 2021 do 23:59 hod.
Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.
Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 21.12.2020

Vánoční pozdrav z kostela sv. Rodiny v Řepích

Píseň: Giulio Caccini - Ave Maria

Na fotce zleva:
PhDr. Jitka Synková - starostka
Markéta Fassati - soprán
Drahomíra Matznerová - varhany

Video bylo natočeno během COVID omezení, bez diváků a za dodržení všech hygienických nařízení.

Vytvořeno: 18.12.2020

Žádost o kompenzační bonus – IV. od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 4. bonusové období a to od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 25. 2. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 16.12.2020

Žádost o kompenzační bonus z FÚ

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 3. bonusové období a to od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 15. 2. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 9.12.2020

Jednání krizového štábu ze dne 1.12.2020

Na základě prodloužení nouzového stavu proběhlo dne 1. prosince 2020 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. vyhodnotil plnění stanovených úkolů,
  2. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu,
  3. vyhodnotil aktuální situaci SO Praha 17,
  4. vzal na vědomí informaci HZS HMP o stavu požární ochrany SO MČ P-17 (parkování vozidel, únikové cesty BD),
  5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
  6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

 

Vytvořeno: 9.12.2020

Informace pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/1998 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je náležitostí žádosti o koncesi pro živnost „provozování cestovní kanceláře“ též kopie potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří na příslušný kalendářní rok.

Vytvořeno: 30.11.2020

Program COVID – Kultura – 2. výzva prodloužena

2. výzva v programu COVID - Kultura prodloužena do 22. 12. 2020.

A to na základě velkého zájmu. Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Vytvořeno: 23.11.2020

Nefunkční služby České pošty

Po dočasném zrušení pobočky České pošty Praha 618 kvůli rekonstrukci OC Řepy, se poskytované služby pošty na území naší městské části ještě více zhoršily. Zásilky do vlastních rukou, výzvy, ani periodický tisk jsou doručovány s velkým zpožděním nebo vůbec. Pro naše obyvatele je nyní k dispozici pobočka pošty Praha 515 ve Stodůlkách. V červnu 2019 s plánovaným uzavřením zdejší pobočky bylo přislíbeno, že bude navýšen počet doručovatelů. Poště byly nabídnuty různé nebytové prostory, aby mohla zřídit alespoň informační okénko.

Vytvořeno: 20.11.2020

Schola Pragensis

Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis,

jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace.

Vytvořeno: 19.11.2020

Obědy (nejen) pro děti

Hlavní město Praha chce novým projektem "Obědy pro děti" pomoci rodičům, kteří v některých případech nemají čas vařit každý den svým dětem více jídel. Praha proto vytvořila registrační formulář a mapu, kde budou pražské restaurace nabízet obědy pro školáky za 60 Kč včetně DPH. Objednat si zde ale budou moci jídlo také senioři, kteří zaplatí 90 Kč včetně DPH. Soukromí restauratéři se budou moct hlásit do projektu od pátku 6. listopadu 2020 od 12:00 hodin. Další informace pro rodiče i seniory zde budou průběžně doplňovány.

Vytvořeno: 11.11.2020

Žádost o kompenzační bonus – bonusové období od 5. 10. do 21. 11.

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Vytvořeno: 9.11.2020

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva říjen 2020

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.
Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 9.11.2020

Výzva I program COVID–SPORT II

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo dne 6. 11. 2020 - Výzvu I programu COVID-SPORT II. Příjem žádostí
o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.
 
Základní informace o Výzvě:

Vytvořeno: 9.11.2020

Zrušená separační stání bude provozovat městská část

V průběhu měsíce října 2020 byla Městská část Praha 17, spolu s ostatními městskými částmi v Praze, požádána Magistrátem hl. m. Prahy o nezbytnou spolupráci týkající se optimalizace svozu tříděného odpadu od občanů na území hl. m. Prahy, a to prostřednictvím snižování počtu separačních stanovišť umístěných v ulicích města. Dále Magistrát do konce roku 2020 s přesahem do roku 2021 výrazně omezí požadavky městských částí na navyšování počtu nebo čestnosti svozu jednotlivých komodit nebo úklidů separačních stanovišť.

Vytvořeno: 5.11.2020

Nefunkční služby České pošty

Vážení občané,

z vlastní zkušenosti vím o problémech, které jsou spojeny se zajišťováním, tedy spíše nezajišťováním, služeb České pošty v naší městské části.

Po dočasném zrušení pobočky ČP kvůli rekonstrukci OC Řepy, jsou veškeré služby katastrofální. Zásilky do vlastních rukou, výzvy, ani periodický tisk nejsou doručovány. Česká pošta je státní podnik a naše samospráva nemá žádné pravomoci, jak zasáhnout do jejího fungování.

Vytvořeno: 4.11.2020

Pomoc lidem v akutní nouzi

Sociální odbor ÚMČ Praha 17 opět začal spolupracovat s Potravinovou bankou Praha. Sociální odbor bude distribuovat potravinové balíčky lidem, kteří se ocitnou v akutní nouzi. Pokud jste se v souvislosti s pandemií

 COVID-19 ocitli v tíživé životní situaci, můžete se obrátit na sociální odbor, který Vám pomůže při řešení vzniklé situace.

Kontakt na sociální odbor ÚMČ Praha 17: 234 683 263, 234 683 266

Vytvořeno: 29.10.2020