Zprávy z radnice

Interní auditor/auditorka - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 17. května 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa interní auditor/auditorka.

Sjednaný druh práce:

 • pracovní náplň vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
 • zpracovává audity, kontrolní posudky a šetření zadané starostkou obce.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Vytvořeno: 27.5.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 25.5.2022

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 3. 2022 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 25.5.2022

Revize katastru nemovitostí

Hlavní město Praha, Městská část Praha 17 a Městská část Praha Zličín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále Jen katastrální zákon), oznamují na základě sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „katastrální úřad) ČJ. RO-512022-1 01, že v katastrálním území Sobín obce Praha bude dne 11. července 2022 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30. listopadu 2023.

Vytvořeno: 23.5.2022

Právník právního odboru - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 19. května 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Právník právního odboru.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 19.5.2022

Referent/ka odboru výstavby - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 17. května 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru výstavby.

Sjednaný druh práce:

 • Zajišťování odborných agend na úseku územního plánování a stavebního řádu. Součástí práce je práce v terénu (stavby).

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Vytvořeno: 17.5.2022

Sociální pracovník/ce právní ochrany dětí - Praha 17

  Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 17. května 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – rodinné vztahy odd. sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 17.5.2022

Prázdninový provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2022

Mateřské školy a Městská část Praha 17 zabezpečují, z důvodů provozních a organizačních, provoz v prvních týdnech měsíce července a v posledních týdnech měsíce srpna. Prázdninový provoz mateřských škol na území MČ Praha 17 bude po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol probíhat následujícím způsobem.

Každá z MŠ bude mít prázdninový provoz pro své děti. Na prázdninový provoz je třeba se řádně přihlásit.

Vytvořeno: 5.5.2022

Umění pro město - MuralART v podchodu v Makovského

Začátkem příštího týdne začne dvojice umělců Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová s realizací projektu v rámci projektu Umění pro město. Podchod v ulici Makovského získá během května nový design v podobě kreativní vizualizace a zušlechtí lokalitu podchodu.
Pokud umělce na místě potkáte, nejde tedy o nelegální grafity.

Vytvořeno: 4.5.2022

Veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17

Zveme vás na veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17.

 • Jaké jsou cíle a priority pro rozvoj MČ Praha 17 v dalších letech?
 • Jaké jsou výsledky ankety spokojenosti a potřeb obyvatel naší městské části?

To vše se dozvíte v rámci představení aktualizovaného strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Kdy: 23. 5. 2022 od 16:00 hodin
Kde: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27

 

Vytvořeno: 4.5.2022

Důležité upozornění k rekonstrukci Žalanského ulice

Od pondělí 9. května bude uzavřen příjezd k úřadu od Slánské ulice. Začne druhá část rekonstrukce Žalanského. Příjezd na parkovací plochu naproti úřadu bude umožněn odspodu po zhutněném povrchu od ulice Hofbauerova. Chodník od úřadu ke hřbitovu bude dočasně zrušen.

Vytvořeno: 4.5.2022

Rekonstrukce Žalanského 19.4 - 31.7.2022

Po dobu rekonstrukce Žalanského bude komunikace v úseku Slánská - Hofbauerova neprůjezdná.

Rekonstrukce je rozdělena do více etap:

 1. 19.4.-9.5. bude uzavřena dolní část od křižovatky Hofbauerova ke hřbitovu
 2. 10.5.-30.5. bude uzavřena horní část od křižovatky Slánská k radnici

Další informace o postupu prací na www.repy.cz

Informace k organizaci MHD během rekonstrukce:

Vytvořeno: 14.4.2022

Komplexní úklid komunikací 3.5.-6.6.2022

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně 3. května - 6. června 2022.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 28.3.2022

Změna v podávání žádosti o pas

Od 25. dubna bude každé pondělí náběr žádostí cestovních pasů bez objednání, a to v časovém rozmezí 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod. s tím, že čas pro poslední žádost o cestovní pas bude operativně určen dle kapacity daného dne. Žadatel bude tedy při výdeji lístku z terminálu upozorněn, zda se jeho žádost ještě stihne v tento den vyřídit.

Vytvořeno: 25.3.2022

Rozšíření úředních hodin pro podání žádostí o cestovní pas

V posledních týdnech výrazně vzrostl zájem o vydání cestovních dokladů. Příčiny jsou dvě. Prvním důvodem je postupné uvolňování proticovidových opatření a opětovné volné možnosti cestování do zahraničí, což je důvod veskrze pozitivní. Druhý důvod je spojen s obavami ze situace na Ukrajině. Kombinace těchto skutečností způsobila, že úřady jsou doslova zahlceny žádostmi o vydání nových cestovních pasů.

Vytvořeno: 17.3.2022

Jednání krizového štábu ze dne 4.3.2022

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 4. března 2022 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. projednal opatření vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na území ČR,
 2. projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
 3. stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
 4. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17.

Mgr. Alena KOPEJTKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

 

Vytvořeno: 15.3.2022

Ukrajinské Rádio Українське Pадіо

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Vytvořeno: 14.3.2022

Výzva pro dobrovolníky

Hasiči hledají dobrovolníky pro pomoc s obsluhou asistenčních center v Praze.

Vytvořeno: 6.3.2022

Humanitární sbírka - Praha 17

MČ Praha 17 společně s řepským patronem Tomášem Slavatou a Kvidem Štěpánkem vyhlašuje humanitární sbírku určenou dětem a maminkám z válkou postižené Ukrajiny.

Termín od 3.3.2022 do odvolání

Potřebné věci pro uprchlíky

Vytvořeno: 3.3.2022

Varování Policie ČR

Kryptoměny v rukou podvodníků
Nákup virtuálních měn se stal velmi dostupným. Přispěla k tomu vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale i například rozšíření sítě tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn si tak dnes pořídíte jednoduše např. cestou na nákup nebo prostřednictvím několika kliků v počítači. Existují i uživatelsky zcela jednoduché platební brány pro rychlý nákup kryptoměn platební kartou. Kde jsou peníze, operují ale i podvodníci. Buďte proto i v souvislosti s kryptoměnami velmi obezřetní.

Vytvořeno: 22.2.2022

Sběr použitých jedlých olejů a tuků na MČ Praha 17

Na území městské části probíhá sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností k dalšímu využití. Na níže uvedených stanovištích tříděného odpadu byly rozmístěny černé nádoby s fialovým poklopem, které jsou určeny k odkládání jedlých olejů a tuků. Obsluhu nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o, a to s četností jedenkrát měsíčně, v případě předčasného naplnění sběrné nádoby je možné zajistit častější odvoz.

Vytvořeno: 13.1.2022