Zprávy z radnice

Jednání krizového štábu ze dne 26.11.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 26. listopadu 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).
Krizový štáb MČ Praha 17:
1.    projednal opatření vlády ČR,
2.    projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
3.    stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
4.    stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
5.   důrazně doporučuje a vyzývá občany k dodržování opatření nouzového stavu a platných opatření ministerstva zdravotnictví.

Vytvořeno: 1.12.2021

Referent/ka odboru školství a kultury - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 29. listopadu 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru školství a kultury Odbor školství a kultury

Vytvořeno: 29.11.2021

Milostivé léto - pomoc dlužníkům v dluhových pastích

Nabídka státu na odpuštění tzv. příslušenství, tedy úroků, penále či pokut u exekucí, které jsou vedeny pro dluh vůči veřejnoprávní instituci trvá 90 dní, od 28. 10. do 28. 1. 2022. Zachovává se základní pravidlo, dluhy se mají platit. Dlužník chtějící milostivé léto využít musí během 90 dnů uhradit celou dlužnou jistinu a náklady ve výši 908,- vč. DPH exekutorovi. Na základě těchto kroků mu bude exekuce zastavena. Je to šance pro mnoho lidí v dluhových pastech na nový životní restart.

Vytvořeno: 24.11.2021

Dočasná úprava provozu v ulici Drahoňovského

Od 22.11.2021 do 23.12.2021 je přechodně upraven provoz v ulici Drahoňovského. Z důvodu přeložky vodovodního řadu bude úsek při výjezdu z ulice Vondroušova uzavřen. Přeložka vodovodního řadu je realizována na základě žádosti Pražské vodohospodářské společnosti a.s. prostřednictvím společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Vytvořeno: 23.11.2021

Odborný pracovník oddělení informatiky - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 19. listopadu 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný pracovník oddělení informatiky Odboru kanceláře tajemníka.

Nabízíme tyto benefity:

  • Pružná pracovní doba,
  • 5 týdnů dovolené,
  • Příspěvek na penzijní připojištění,
  • Stravenky,
  • Karta MultiPass Card,
  • Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
  • Příjemné pracovní prostředí

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 15.11.2021

Pořízení ekologického vytápění

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR připravují na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností.

Vytvořeno: 9.11.2021

Stanovisko k doporučenému stanovení ředitelského volna ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy

Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 jsme obdrželi „Doporučené opatření k onemocnění Covid 19“ podepsané paní MUDr. Zdeňkou Jágrovou, která je pověřena zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy doporučováno stanovení volna ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy a následné testování žáků dne 1. 11. 2021, byla tato záležitost operativně dne 21. 10. 2021 projednána v kolektivu všech ředitelek ZŠ a zástupců MČ Praha 17.

Vytvořeno: 22.10.2021

Úprava křižovatky Skuteckého x Bazovského

Dne 15.9.2021 dojde k předání staveniště na křižovatce ulic Skuteckého a Bazovského. Práce na křižovatce začnou v nejbližší době, přičemž křižovatka bude zúžena, vznikne nový přechod pro chodce a zároveň bude posunuta zastávka autobusu. Investorem akce je Technická správa komunikací, a.s. Práce na křižovatce budou trvat dva měsíce.

Vytvořeno: 14.9.2021

Informace ČTÚ - příjem televize přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Vytvořeno: 8.9.2021

Komplexní úklid komunikací 2021

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17,
stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně

od 16. září do 4. října 2021

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 3.9.2021

Otevření pobočky České pošty - Řepy

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že pobočka pošty 163 00 Praha 618 – Řepy, Makovského 1349/2a, 163 00 Řepy zahájí provoz po provedené rekonstrukci v pondělí dne 13. 9. 2021 v 10.00 hodin.

Hodiny pro veřejnost s účinnosti od úterý dne 14.9. 2021:
Pondělí: 08:00 – 19:00
Úterý: 08:00 – 19:00
Středa: 08:00 – 19:00
Čtvrtek: 08:00 – 19:00
Pátek: 08:00 – 19:00
Sobota: 08:00 – 12:00

Telefonní kontakt na poštu 163 00 Praha 618: 954 216 300

Česká pošta, s. p. se těší na Vaši návštěvu.

Vytvořeno: 13.8.2021

MČ Praha 17 pomůže obci Stebno na Lounsku

Rada městské části Praha 17 rozhodla po projednání s předsedou finančního výboru o peněžité podpoře částkou 50 tisíc korun obci Stebno na Lounsku. Tato obec byla podobně jako vesnice na Moravě poničena při ničivých bouřích ve čtvrtek 24. června 2021. Podle meteorologů tuto obec neponičilo tornádo, ale downburst, tedy jiný meteorologický jev. Ve Stebnu silný vítr poničil asi 25 domů, což je zhruba 40 procent místních nemovitostí.

Odkaz na facebook

Vytvořeno: 30.6.2021

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vytvořeno: 30.6.2021

Program COVID – Kultura/Kulturní dědictví

Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky

Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj.

Žádosti je možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.

Vytvořeno: 22.6.2021

Změna obsahových náplních jednotlivých živností

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z účinností od 1. 7. 2021, se mění obsahové náplně těchto konkrétních živností:

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (živnost vázaná).

Vytvořeno: 11.6.2021

„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ - Výzva za období 6.4. - 16.5.2021

Stanovené období: 6. dubna 2021 – 16. května 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 260 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 9.6.2021

Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Rada hlavního města Prahy schválila novelu tržního řádu zveřejněnou ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy pod č. 9/2021. Novela nabyde účinnosti dnem 22. 5. 2021, s výjimkou ustanovení č. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2021.

Vytvořeno: 13.5.2021

Řepy mají sběrný box na použité inkoustové a tonerové kazety

Městská část Praha 17 se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zapojila do projektu www.setriprirodu.cz, který je zaměřen na sběr použitých tonerových a inkoustových kazet z domácností. Prázdný, použitý toner nebo prázdnou, použitou inkoustovou kazetu lze bezplatně odevzdat do sběrného boxu, který je nově umístěn v prostorách úřadu. Do boxu je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Vytvořeno: 10.5.2021

Program COVID – Nepokryté náklady – prodloužení

Program COVID – Nepokryté náklady – prodloužení

Vláda dne 6. 5. 2021 projednala prodloužení podpůrných programů pro podnikatele a živnostníky. Prodloužení se týká i dotačního programu Covid – Nepokryté náklady.

Vytvořeno: 10.5.2021

Program COVID 2021 – prodloužení období

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021 ve znění Dodatku č. 3, kterým se prodloužilo období, za které bude dotace v této výzvě poskytována, až do 9. května 2021.

MPO rozhodlo o prodloužení období, za které bude dotace v první Výzvě Programu poskytována, až do 9. května 2021.

Vytvořeno: 10.5.2021

Kompenzační bonus 2021 – čtvrté bonusové období

Finanční správa vydala pokyny k žádosti o nový kompenzační bonus za čtvrté bonusové období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • čtvrtého bonusového období 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 2. 8. 2021), za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Vytvořeno: 10.5.2021

„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ – Výzva březen 2021

pro Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2

Stanovené období: 1. – 31. března 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 22. 4. 2021 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 5. 2021 do 23:59 hod.
Rozpočet: 126 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 23.4.2021

Komplexní úklid komunikací 2021

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně

od 30. dubna do 14. května 2021

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 22.4.2021

Program COVID – Nepokryté náklady - aktualizace výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dne 19. 4. 2021 začalo přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID – Nepokryté náklady. O dotaci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července. Program je alternativou kompenzace COVID – 2021, v níž příjem žádostí začal před týdnem.

Vytvořeno: 20.4.2021

Odpuštění nájmu v prostorech MČ Prahy 17

Informace pro podnikatele v nebytových prostorech svěřených MČ Praha 17 o možnosti podání žádosti o odpuštění nájmu nebo části nájmu v roce 2021

Vytvořeno: 19.4.2021

Uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy od 26.4.2021

Od 26. dubna do 2. července 2021 dojde k uzavření hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24 (RWY 06/24) z důvodu nezbytných stavebních prací souvisejících se zvýšením bezpečnosti provozu a všech zajištění legislativních požadavků. Během celé této etapy bude letecký provoz probíhat na vedlejší vzletové a přistávací dráze 12/30 v obou směrech, tedy ve směru na Prahu a na Kladno.

Vytvořeno: 14.4.2021

Poznejte pražskou divočinu!

Nevíte, jak se zabavit v souladu s aktuálními vládními nařízeními? Prozkoumejte s námi pražskou přírodu.

Viděli jste potápku roháče, potkali bobří hrad? Příroda hlavního města je útočištěm mnoha zajímavých a často chráněných druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný prostor pro dobrodružné výlety a zajímavá bádání.

Národní muzeum nabízí v dnešní nelehké době všem obyvatelům Prahy jedinečnou možnost, jak aktivně trávit víkend osamotě nebo s rodinou, ale hlavně aktivně.

Vytvořeno: 9.4.2021