Zprávy z radnice

Odhalení pamětné desky řepským hrdinům

Odhalení pamětné desky řepským hrdinům Františka Mandyse, Josefa Líkaře a Václava Řeháka k 80. výročí jejich popravy nacisty

(23. 6. 2022, Praha 17) Dnes byla slavnostně odhalena pamětní deska na počest Františka Mandyse, Josefa Líkaře a rtm. Václava Řeháka, které nacisti popravili 30. června 1942.

Vytvořeno: 24.6.2022

Prodloužení výběrového řízení - interní auditor/ka ÚMČ Praha 17

Městská část Praha 17 – Úřad městské části Praha 17, zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 17 panem Bc. Petrem Loučkou, v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro odevzdávání přihlášek do výběrového řízení na obsazení pracovního místa interní auditor/auditorka ÚMČ Praha 17 uveřejněného dne 27.5.2022, a to do 30.6.2022. do 15:00hod.

Vytvořeno: 17.6.2022

Uzavírka části komunikace Drahoňovského, Praha 17

V termínu 21.06.2022 – 21.08.2022 bude omezen provoz na komunikaci Drahoňovského z důvodu přeložky vodovodního řadu. Úplná uzavírka bude před výjezdem z ulice Vondroušova. Na neprůjezdnost komunikace bude upozorněno dopravními značkami.

Vytvořeno: 17.6.2022

Zákaz rozdělávání ohňů

V Praze platí od 16. června od 10:00 hodin do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 16. června 2022 od 10:00 hodin až do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

Vytvořeno: 15.6.2022

Sociální pracovník/ce – rodinné vztahy

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 13. června 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – rodinné vztahy odd. sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 13.6.2022

Právník právního odboru

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 10. června 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník právního odboru.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 10.6.2022

Referent/ka redakce odboru kancelář starostky

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 10. června 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka redakce odboru kancelář starostky.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 10.6.2022

Pracovník/pracovnice krizového řízení

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 10. června 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník/pracovnice krizového řízení.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 10.6.2022

Sdělení registračního úřadu volebním stranám

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 17

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 17 je Úřad městské části Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12 b, Praha 6 – Řepy

Kandidátní listiny přijímají v úředních hodinách (po domluvě i mimo úřední dny):

v přízemí budovy dveře č. 101 – oddělení matrik

Vytvořeno: 7.6.2022

Interní auditor/auditorka - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 17. května 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa interní auditor/auditorka.

Sjednaný druh práce:

  • pracovní náplň vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
  • zpracovává audity, kontrolní posudky a šetření zadané starostkou obce.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Vytvořeno: 27.5.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 25.5.2022

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 3. 2022 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 25.5.2022

Prázdninový provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2022

Mateřské školy a Městská část Praha 17 zabezpečují, z důvodů provozních a organizačních, provoz v prvních týdnech měsíce července a v posledních týdnech měsíce srpna. Prázdninový provoz mateřských škol na území MČ Praha 17 bude po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol probíhat následujícím způsobem.

Každá z MŠ bude mít prázdninový provoz pro své děti. Na prázdninový provoz je třeba se řádně přihlásit.

Vytvořeno: 5.5.2022

Umění pro město - MuralART v podchodu v Makovského

Začátkem příštího týdne začne dvojice umělců Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová s realizací projektu v rámci projektu Umění pro město. Podchod v ulici Makovského získá během května nový design v podobě kreativní vizualizace a zušlechtí lokalitu podchodu.
Pokud umělce na místě potkáte, nejde tedy o nelegální grafity.

Vytvořeno: 4.5.2022

Veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17

Zveme vás na veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17.

  • Jaké jsou cíle a priority pro rozvoj MČ Praha 17 v dalších letech?
  • Jaké jsou výsledky ankety spokojenosti a potřeb obyvatel naší městské části?

To vše se dozvíte v rámci představení aktualizovaného strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Kdy: 23. 5. 2022 od 16:00 hodin
Kde: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27

 

Vytvořeno: 4.5.2022

Rekonstrukce Žalanského 19.4 - 31.7.2022

Po dobu rekonstrukce Žalanského bude komunikace v úseku Slánská - Hofbauerova neprůjezdná.

Rekonstrukce je rozdělena do více etap:

  1. 19.4.-9.5. bude uzavřena dolní část od křižovatky Hofbauerova ke hřbitovu
  2. 10.5.-30.5. bude uzavřena horní část od křižovatky Slánská k radnici

Další informace o postupu prací na www.repy.cz

Informace k organizaci MHD během rekonstrukce:

Vytvořeno: 14.4.2022

Komplexní úklid komunikací 3.5.-6.6.2022

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně 3. května - 6. června 2022.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 28.3.2022

Změna v podávání žádosti o pas

Od 25. dubna bude každé pondělí náběr žádostí cestovních pasů bez objednání, a to v časovém rozmezí 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod. s tím, že čas pro poslední žádost o cestovní pas bude operativně určen dle kapacity daného dne. Žadatel bude tedy při výdeji lístku z terminálu upozorněn, zda se jeho žádost ještě stihne v tento den vyřídit.

Vytvořeno: 25.3.2022

Rozšíření úředních hodin pro podání žádostí o cestovní pas

V posledních týdnech výrazně vzrostl zájem o vydání cestovních dokladů. Příčiny jsou dvě. Prvním důvodem je postupné uvolňování proticovidových opatření a opětovné volné možnosti cestování do zahraničí, což je důvod veskrze pozitivní. Druhý důvod je spojen s obavami ze situace na Ukrajině. Kombinace těchto skutečností způsobila, že úřady jsou doslova zahlceny žádostmi o vydání nových cestovních pasů.

Vytvořeno: 17.3.2022

Jednání krizového štábu ze dne 4.3.2022

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 4. března 2022 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. projednal opatření vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na území ČR,
  2. projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
  3. stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
  4. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17.

Mgr. Alena KOPEJTKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

 

Vytvořeno: 15.3.2022

Ukrajinské Rádio Українське Pадіо

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Vytvořeno: 14.3.2022

Výzva pro dobrovolníky

Hasiči hledají dobrovolníky pro pomoc s obsluhou asistenčních center v Praze.

Vytvořeno: 6.3.2022

Humanitární sbírka - Praha 17

MČ Praha 17 společně s řepským patronem Tomášem Slavatou a Kvidem Štěpánkem vyhlašuje humanitární sbírku určenou dětem a maminkám z válkou postižené Ukrajiny.

Termín od 3.3.2022 do odvolání

Potřebné věci pro uprchlíky

Vytvořeno: 3.3.2022