Zprávy z radnice

Letní odstávky společnosti Veolia

Společnost Veolia informuje o letních odstávkách dodávek teplé vody:

8. 7. – 10. 7. 2024 – ulice: Brunnerova, Laudova, Nevanova, Skuteckého, Zrzavého
10. 7. – 12. 7. 2024 – ulice: Laudova, Makovského, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova

Více informací na: www.vecr.cz v sekci pro zákazníky. Na této adrese bude vždy možné najít detailní a aktualizované informace o všech letních odstávkách. Pro informace je také možné volat na zákaznickou linku 800 800 860.

Vytvořeno: 13.6.2024

Referent/ka životního prostředí a dopravy

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne dne 12. července 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka životního prostředí a dopravy.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 12.6.2024

Mobilní svoz elektroodpadu - zdarma

1.–4. července (příští svoz 9.–13. září a pak vždy za 10 týdnů). Svozy probíhají v Pondělí, Úterý a Čtvrtek od 8:00 - 15:00, ve Středu od 8:00 do 14:00 a v Pátek od 8:00 - 12:00. Objednejte si svoz ZDARMA pomocí aplikace nebo na tel. 234 235 236 !

Je možno odevzdat velké elektrospotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, televizory, monitory), drobné domácí elektro (kuchyňské přístroje, IT vybavení), elektronářadí, baterie, tonery, žárovky, zářivky a další elektrozařízení. Postaráme se o jejich odvoz a zajistíme odbornou recyklaci.

Vytvořeno: 11.6.2024

Svoz odpadu - červen 2024

Velkoobjemové kontejnery v červnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14:00 do 18:00 hod. a o víkendech od 12:00 do 16:00 hod.

Vytvořeno: 29.5.2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka Městské části Praha 17, Mgr. Alena Kopejtková v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 07. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 08. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

Vytvořeno: 15.5.2024

Pozor na platnost občanského průkazu v době konání voleb

Pokud v den voleb zjistíte, že váš občanský průkaz již neplatí, můžete se prokázat cestovním pasem.

Od srpna 2021 platí nový zákon o občanských průkazech, který neumožnuje vydávat tzv. dočasné volební občanské průkazy na počkání. Lze si totiž požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě 24 hodin nebo 5-ti pracovních dnů.

Vytvořeno: 14.5.2024

Informace pro voliče, kteří změnili trvalý pobyt po 29. 4. 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Vytvořeno: 25.4.2024

Živnostenský odpad

Vážení podnikatelé,
v souvislosti s platnými právními předpisy si Vám touto cestou dovolujeme připomenout povinnost třídit podnikatelský odpad a neodhazovat jej do veřejných stanovišť.

Velká většina z Vás nakládá se svým odpadem správně, čímž pomáháte šetřit pražské životní prostředí i prostředky Pražanů. Vyzýváme Vás ostatní, abyste se přidali – pomůžete tím městu, a zároveň se vyhnete zbytečným pokutám.

Ideálním řešením je mít vlastní nádoby jak na směsný, tak tříděný odpad. Pro ty z Vás, kteří odpadu produkujete málo, poskytuje Praha novou službu Virtuální nádoby.

Vytvořeno: 23.4.2024

Rekonstrukce jader ordinací pro rok 2024 a 2025

Primárním cílem programu je zajištění kvalitního zázemí zdravotních služeb pro občany Prahy 17.
Objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program je: 3.200.000,- Kč.

Dotační program je zaměřen na:

Vytvořeno: 4.4.2024

Svoz odpadu léto 2024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V BŘEZNU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14:00 do 18:00 hod. a o víkendech od 12:00 do 16:00 hod.

Vytvořeno: 28.2.2024

Spádové ulice pro zápis dětí do ZŠ

Vážení rodiče, v rámci blížících se zápisů dětí do prvních tříd základních škol si Vám dovolujeme přehledně shrnout spádové ulice základních škol, které se řídí trvalým bydlištěm.
Rovněž je možné si svou školu vyhledat pod níže uvedeným odkazem: https://www.spadovostpraha.cz

Spádové ulice pro zápis dětí do základních škol dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2024 Sb.:

Vytvořeno: 19.2.2024

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2024 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 5.2.2024

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 5.2.2024

Zálohy OSVČ pro rok 2024

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2024 činí 2 968,- Kč.
Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2024 činí 3 852,- Kč.
Zálohy na paušální daň pro rok 2024 činí 7 498,- Kč.

Vytvořeno: 3.1.2024

Změny linkového vedení v Sobíně a Řepích

Od 3.  ledna 2024 dojde k několika drobným změnám v provozu autobusových linek PID v Praze. Nejvýznamnější změnou je zavedení nové městské autobusové linky 214 Bílá Hora – Sobín a současné zkrácení linky 164 o úsek Sídliště Řepy – Sobín.

Vytvořeno: 2.1.2024

Termín podzimního úklidu - horní Řepy

V oblasti horních Řep bude proveden podzimní úklid komunikací / silnice a chodníky /.

Dne 15.11.2023 proběhne úklid ulic:
Čistovická, dále Na Bělohorské pláni, Selských baterii a Ke Kulturnímu domu mezi ulicemi Čistovická a Karlovarská, dále ulice Dobnerova, Třanovského, Doubravínova, Řetězokovářů a U Boroviček mezi ulicemi Na Bělohorské pláni a Čistovická, K Motolu, Karlovarská mezi ulicemi Ke Kulturnímu domu a Čistovická.

Vytvořeno: 7.11.2023

Vyvěšení Izraelské vlajky

Vedení MČ Praha 17 uctilo vyvěšením Izraelské vlajky památku obětí teroristického útoku palestinské organizace Hamás a vyjádřilo podporu státu Izrael.

Vytvořeno: 10.10.2023

Pravidelná podzimní údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

Na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 16. 10. do 27. 10. 2023 probíhat pravidelná podzimní údržba. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a čtvrtou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Vytvořeno: 3.10.2023

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete odevzdat ZDARMA

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke zpětnému odběru zcela zdarma.

Vytvořeno: 27.9.2023

Komplexní úklid komunikací 2023

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně 6. října - 20. října 2023.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 27.9.2023

Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní - volně přístupné všem občanům a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Vytvořeno: 19.9.2023

Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 24. srpna 2023 od 10:37 hodin do soboty 26. srpna 2023 do 0:00 hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

Vytvořeno: 24.8.2023

Informace pro občany - praskající vodovodní potrubí.

Správcem vodovodního řadu, tedy trubek, které nás zásobují vodou, je Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Společnost PVS je ze 100 % vlastněná hlavním městem Praha a jako správce je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu a za její obnovu a rozvoj. MČ Praha 17 nefinancuje ani nezajišťuje opravy vodovodního řadu.

Starostka Alena Kopejtková starostka proto vyzvala PVS k jednání a řešení častých poruch vodovodního řadu v Řepích.

Vytvořeno: 12.6.2023