Zprávy z radnice

Sociální pracovník/ce – sociální péče

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 24. října 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – v oddělení sociální péče v odboru sociálních věcí.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 29.11.2022

Referent/referentka odboru výstavby

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 28. listopadu 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru výstavby.

Vytvořeno: 29.11.2022

Sociální pracovník/ce – rodinné vztahy

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 28. listopadu 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – rodinné vztahy odd. sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí.

Sjednaný druh práce:

Vytvořeno: 29.11.2022

Aktivní město

Vážení rodiče,

na naší MČ byl od září spuštěn projekt Aktivní město. MČ Praha 17 poskytuje příspěvek ve výši 600 Kč pro děti do 18 let s trvalým bydlištěm na Praze 17.
Příspěvek je možno použít během tohoto školního roku (2022/2023) na zájmovou nebo volnočasovou aktivitu u některého z registrovaných poskytovatelů. Jedná se o sportovní kluby, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko – řemeslné, kreativní či vzdělávací kroužky, apod.

Vytvořeno: 20.10.2022

Senátní volby

Občané Prahy 6 – Řep v těchto volbách volili senátora. Z osmi kandidátů ve volebním obvodu č. 25 uspěl Jiří Růžička (navržený stranou TOP 09, podporovaný stranami KDU-ČSL, ODS a STAN). S 50,28 % hlasy získal senátorský mandát v prvním kole. Z tohoto důvodu se na území naší městské části nebude konat 2. kolo senátních voleb.

Vytvořeno: 26.9.2022

Aktivní město – informace pro rodiče

Milí rodiče,

na naší MČ byl spuštěn projekt Aktivní město. Podmínkou je trvalé bydliště dítěte na Praze 17.

Vzhledem k tomu, že projekt je v počáteční fázi, pořadatelé aktivit se postupně registrují, a to i poskytovatelé působící zde v Řepích.

Vytvořeno: 20.9.2022

Od dnešního dne je možné žádat o příspěvky na aktivity dětí

Městská část Praha 17 začala prostřednictvím projektu Aktivní město finančně podporovat aktivní trávení volného času řepských dětí a mládeže. „V novém školním roce zahájila naše městská část program Aktivní město. Jeho prostřednictvím finančně podporujeme trávení volného času a tolik důležité mimoškolní činnosti řepských dětí: školáků, středoškoláků i těch úplně nejmenších. Kromě podpory pohybu dětí a jejich dalších zájmových kroužků, jsme zjednodušili rodičům přístup k financím, které jsme na tuto oblast vyčlenili.

Vytvořeno: 26.8.2022

Rekonstrukce Žalanského

O letních prázdninách skončila několika měsíční rekonstrukce Žalanského ulice v úseku Slánská - Hofbauerova. Na opravu komunikace v majetku magistrátu jsme čekali několik dlouhých let. Došlo ke kompletnímu odstranění povrchu i podkladové vrstvy. Pro zvýšení bezpečnosti byl rozšířen chodník vpravo ve směru od Slánské ulice a zcela nově byl vybudován chodník vlevo ze směru od Slánské. Autobusová zastávka směrem od Hofbauerovy ulice byla posunuta níže před radnici. Počet parkovacích míst u chodníku před úřadem se zvýšil. Nyní je zde 11 standardních parkovacích míst a 1 místo pro invalidu.

Vytvořeno: 25.8.2022

Novela zákona o silniční dopravě

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (mimo jiné zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon).

V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ živnostenského zákona dochází ke změně názvu předmětu podnikání, který nově zní:

„Silniční motorová doprava

Vytvořeno: 1.8.2022

Možnost stát se členem OVK

Úřad Městské části Praha 17 nabízí možnost jednorázového výdělku při volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné 2. kolo voleb dne 30. září a 1. října 2022)

Vytvořeno: 28.6.2022

Odhalení pamětné desky řepským hrdinům

Odhalení pamětné desky řepským hrdinům Františka Mandyse, Josefa Líkaře a Václava Řeháka k 80. výročí jejich popravy nacisty

(23. 6. 2022, Praha 17) Dnes byla slavnostně odhalena pamětní deska na počest Františka Mandyse, Josefa Líkaře a rtm. Václava Řeháka, které nacisti popravili 30. června 1942.

Vytvořeno: 24.6.2022

Sdělení registračního úřadu volebním stranám

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 17

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 17 je Úřad městské části Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12 b, Praha 6 – Řepy

Kandidátní listiny přijímají v úředních hodinách (po domluvě i mimo úřední dny):

v přízemí budovy dveře č. 101 – oddělení matrik

Vytvořeno: 7.6.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 25.5.2022

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 3. 2022 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 25.5.2022

Umění pro město - MuralART v podchodu v Makovského

Začátkem příštího týdne začne dvojice umělců Jakub Bachorík a Kristýna Fingerlandová s realizací projektu v rámci projektu Umění pro město. Podchod v ulici Makovského získá během května nový design v podobě kreativní vizualizace a zušlechtí lokalitu podchodu.
Pokud umělce na místě potkáte, nejde tedy o nelegální grafity.

Vytvořeno: 4.5.2022

Veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17

Zveme vás na veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha 17.

  • Jaké jsou cíle a priority pro rozvoj MČ Praha 17 v dalších letech?
  • Jaké jsou výsledky ankety spokojenosti a potřeb obyvatel naší městské části?

To vše se dozvíte v rámci představení aktualizovaného strategického plánu rozvoje MČ Praha 17.

Kdy: 23. 5. 2022 od 16:00 hodin
Kde: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27

 

Vytvořeno: 4.5.2022

Změna v podávání žádosti o pas

Od 25. dubna bude každé pondělí náběr žádostí cestovních pasů bez objednání, a to v časovém rozmezí 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod. s tím, že čas pro poslední žádost o cestovní pas bude operativně určen dle kapacity daného dne. Žadatel bude tedy při výdeji lístku z terminálu upozorněn, zda se jeho žádost ještě stihne v tento den vyřídit.

Vytvořeno: 25.3.2022

Rozšíření úředních hodin pro podání žádostí o cestovní pas

V posledních týdnech výrazně vzrostl zájem o vydání cestovních dokladů. Příčiny jsou dvě. Prvním důvodem je postupné uvolňování proticovidových opatření a opětovné volné možnosti cestování do zahraničí, což je důvod veskrze pozitivní. Druhý důvod je spojen s obavami ze situace na Ukrajině. Kombinace těchto skutečností způsobila, že úřady jsou doslova zahlceny žádostmi o vydání nových cestovních pasů.

Vytvořeno: 17.3.2022

Jednání krizového štábu ze dne 4.3.2022

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 4. března 2022 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. projednal opatření vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na území ČR,
  2. projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
  3. stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
  4. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17.

Mgr. Alena KOPEJTKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

 

Vytvořeno: 15.3.2022

Ukrajinské Rádio Українське Pадіо

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Vytvořeno: 14.3.2022

Výzva pro dobrovolníky

Hasiči hledají dobrovolníky pro pomoc s obsluhou asistenčních center v Praze.

Vytvořeno: 6.3.2022

Humanitární sbírka - Praha 17

MČ Praha 17 společně s řepským patronem Tomášem Slavatou a Kvidem Štěpánkem vyhlašuje humanitární sbírku určenou dětem a maminkám z válkou postižené Ukrajiny.

Termín od 3.3.2022 do odvolání

Potřebné věci pro uprchlíky

Vytvořeno: 3.3.2022