КОНТАКТИ КЛУБІВ ПЕНСІОНЕРІВ

Усіма клубами керує Моніка Чермакова

заст. директора Центру соцільно-медичних послуг, завідувач відділу допомоги

тел.: 235 314 141,  лінія 26
моб.: 775 591 700
ел.пошта: cszs@iol.cz

Клуб Gemini (організує Центр соціально-медичних послуг)

Особи з інвалідністю та їхні близькі

NZDM Klub 17
Socháňova 1221, Praha 6
Завідувач клубу: Мартін Проуза
Відповідальна за організацію: пані Чермакова
понеділок 14.00 - 16.30

Клуб пенсіонерів «Bílá Hora – KLAS»

Ke kulturnímu domu 14, Praha 6
Завідувач клубу: Карла Стиблова
Відповідальна за організацію: пані Штєпанкова
понеділок 14.00 – 16.00

Клуб пенсіонерів Průhon

NZDM Klub 17
Socháňova 1221, Praha 6
Завідувач клубу: Івана Єлінкова
Відповідальна за організацію: пані Штєпанкова
вівторок 9.00 - 11.00

Клуб пенсіонерів Řepy

KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6
Завідувач клубу: Маріа Шітаниіова
Відповідальна за організацію:  пані Штєпанкова
середа 9.00 - 11.00