Často kladené dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy

MATEŘSKÁ ŠKOLA Co dělat ?
 • chcete přihlásit dítě do mateřské školy
obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy
 • dítěti v mateřské škole někdo něco ukradl (ztráta nad ?? Kč)
MŠ je pojištěná, částku, na kterou je pojištěna, zjistíte u ředitelky mateřské školy
 • dítěti nechutná strava, dítě má náhle zvláštní dietu
stížnost směřovat na příslušnou ředitelku mateřské školy
 • dítě o­nemocnělo a zůstává doma
situaci nahlásíte ředitelce příslušné mateřské školy
 • zjistíte přeplatek školného nebo stravného
obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy
 • zajištění prázdninového provozu *
obrátíte se na ředitelku mateřské školy, kam dochází vaše dítě
 • se vám zdá, že školka, kterou navštěvuje Vaše dítě, je nedostatečně financovaná
obrátíte se na referentku odbor školství a kultury
 • ve školce se nedostatečně topí
obrátíte se na technika odboru školství a kultury
 • chcete osvobození od platby školného
obrátíte se na ředitelku příslušné mateřské školy
 • chcete si stěžovat na ředitelku (nebo jí pochválit)
obrátíte se na vedoucí odboru školství a kultury
 • chcete si stěžovat na učitelky (nebo je pochválit)
obrátíte se na příslušnou ředitelku mateřské školy
 • přihlásit dítě k zápisu na pravidelnou docházku
květen každého roku - sledovat vývěsku mateřské školy, web MČ Praha 17

*městská část z ekonomických důvodů nezajišťuje celoprázdninový provoz v měsících červenec a srpen, pouze prvních a posledních 10 pracovních dnů!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Co dělat ?
 • přihlásit dítě k zápisu
obrátíte se na ředitelství vyhlédnuté školy
 • přihlásit dítě po přistěhování do školy
obrátíte se na ředitelství vyhlédnuté školy
 • školské záležitosti-pedagogické a disciplinární
obrátíte se na třídní učitelku event. na pedagogického poradce nebo ped. psych. poradnu
 • záškoláctví, drogy
obrátíte se na sociální odbor, kurátora pro mládež, Úřadu Praha 17 (paní Martina Machová, Ivana Valentová)
 • vandalismus mladistvých
městská policie - 164
policie ČR - 158
 • odhlásit obědy
hospodářka příslušné kuchyně
 • ztráta čipové katry na obědy
hospodářka nebo vedoucí příslušné kuchyně
 • stížnosti na ředitele
Odbor školství a kultury Úřadu Praha 17
 • stížnosti na stravu
vedoucí stravovacího zařízení příslušné školy, oddělení kontroly a stížností Úřadu Praha 17
 • ztráta nebo odcizení věci
vedení školy
 • stížnost na učitele
ředitel školy

 

OSTATNÍ

<Co dělat ?
 • nostrifikace cizího vysokoškolského diplomu, vysvědčení
Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111
 • seznam středních a vysokých škol
 • zápisový lístek pro střední školy
Odbor školství mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmanova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111
 • stížnost na činnost odboru školství a kultury
tajemník Úřadu MČ Praha 17, starosta Městské části Praha 17
 • zaměstnání ve škole
ředitel příslušné školy