Kontakty odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Jana Císařová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce vedoucí odboru Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz
Jméno Michaela Kořenová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno Ing. Naděžda Balázsová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce referentka Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno Mgr. Lucie Francková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
lucie.franckova@praha17.cz
Jméno Pavla Petrásková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
pavla.petraskova@praha17.cz
Jméno Eva Šafaříková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální kurátor Pracovní činnost poradenství při hledání zaměstnání, ubytování atd pro dospělou populaci; tísňové volání AREÍON; Život 90 Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 262
eva.safarikova@praha17.cz
Jméno Mgr. Bezdomniková Marcela DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce Sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 13, přízemí
234 683 279
marcela.bezdomnikova@praha17.cz
Jméno Bc. Lucie Jindrová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
lucie.jindrova@praha17.cz
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice, kurátorka pro mládež Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
jana.polachova@praha17.cz
Jméno Bc. Ivana Valentová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno Adam Varga, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, návštěva matek pečující o dítě ve věznici; náhradní rodinná péče Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 269
adam.varga@praha17.cz
Jméno Daniel Vlk, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz

(l) Odbor sociálních věcí je zřízen RMČ pro oblast sociální péče.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor sociálních věcí zřízen RMČ pro oblast sociální péče ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor sociálních věcí zřízen RMČ pro oblast sociální péče ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.