Kontakty odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Jana Císařová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce vedoucí odboru Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz
Jméno Martina Kašová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 240
martina.kasova@praha17.cz
Jméno Michaela Kořenová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno Ing. Naděžda Balázsová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce referentka Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno Bc. Iveta Bělecká Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
iveta.belecka@praha17.cz
Jméno Bc. Lucie Jindrová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
lucie.jindrova@praha17.cz
Jméno Bc. Martina Fanta Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
martina.fanta@praha17.cz
Jméno Mgr. Lucie Francková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 279
lucie.franckova@praha17.cz
Jméno Bc. Zdenka Kinzlová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
zdenka.kinzlova@praha17.cz
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost komplikované případy ohrožených dětí; odborné a specializované agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí; střety klienta se sociálním pracovníkem, stížnosti a námitky podjatosti; žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení a o pěstounskou péči na přechodnou dobu; finanční záležitosti související s pěstounskou péčí; zastupování dítěte před soudem a při jednáních s různými organizacemi. Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 269
jana.polachova@praha17.cz
Jméno Mgr. Alena Presslová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 270
alena.presslova@praha17.cz
Jméno Bc. Ivana Valentová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno Daniel Vlk, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz

(l) Odbor sociálních věcí je zřízen RMČ pro oblast sociální péče.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor sociálních věcí zřízen RMČ pro oblast sociální péče ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor sociálních věcí zřízen RMČ pro oblast sociální péče ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.