Odbor školství a kultury


Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor školství a kultury

sídlo: Bendova 1121/5

Vedoucí odboru

Ing. Michaela Konopasková
kancelář 25, Bendova 1121/5
tel: 606 913 568
e-mail: michaela.konopaskova@praha17.cz

Popis odboru

Odbor školství a kultury zajišťuje funkci zřizovatele předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturního střediska městské části:

  • Odpovídá za koncepci školství v MČ Praha 17
  • Ekonomicky zabezpečuje především provoz a údržbu základních a mateřských škol, jichž je MČ Praha 17 zřizovatelem, včetně školních jídelen, družin a klubů a kulturního střediska Průhon
  • Plní další úkoly v oblasti školství v rozsahu působnosti vymezené Statutem hl.m. Prahy, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), a dalšími níže uvedenými právními normami.
  • Zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území městské části a hl. m. Prahy
  • Zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území městské části a hl. m. Prahy
  • Zajišťuje zřízení zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje městská část
  • Vymezuje školské obvody spádových základních a mateřských škol městské části
  • Zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu
  • Zajišťuje kontrolu ve všech oblastech vnitřní činnosti škol