Phòng Giáo dục và văn hóa (Odbor školství a kultury)

  • Thông tin về kỳ tuyển sinh vào trường mầm non
  • Thông tin về năm học mẫu giáo bắt buộc trước khi vào lớp 1
  • Thông tin về việc hoãn vào lớp 1
  • Thông tin về kỳ tuyển sinh vào lớp 1
  • Giúp tìm chỗ trống ở trường mẫu giáo và phổ thông
  • Giúp giải quyết những khiếu nại

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00