Odvolací orgán

Odvolání, odvolací orgán

Odbor nevydává správní rozhodnutí. Není tedy ani odvolacím orgánem proti správním rozhodnutím škol (např. v případě vyloučení dítěte ze studia) – tím je ze zákona Magistrát hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 29/35,
110 00 Praha 1
Tel.: 236 001 111