Kontakty odboru školství a kultury

Odbor školství a kultury

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Milan Jícha Odbor Odbor školství a kultury Funkce investiční referent, technik Pracovní činnost zajištění provozuschopnosti, opravy a údržby budov; zabezpečení revizí a odborných prohlídek zařízení škol a školských zařízení; kontrolní činnost Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 29, přízemí
720 540 053
milan.jicha@praha17.cz
Jméno Monika Kárová Odbor Odbor školství a kultury Funkce referentka Pracovní činnost organizační a administrativní agenda odboru, koordinace výkonu územní školské správy, administrativní evidence dotací škol a školských zařízení Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
720 540 053
monika.karova@praha17.cz
Jméno Ing. Michaela Konopasková Odbor Odbor školství a kultury Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 17, 1. patro
720 540 053
michaela.konopaskova@praha17.cz
Jméno Lenka Krafková Odbor Odbor školství a kultury Funkce referent Pracovní činnost výkon správy ve školství; kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti škol Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
720 540 053
lenka.krafkova@praha17.cz

(1) Odbor školství a kultury je zřízen RMČ pro oblast školství a kultury.

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor školství a kultury nevykonává žádné činnosti

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor školství zřízen RMČ pro oblast školství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů. Plní funkci odvětvového odboru vůči školám zřizovaným m. č. Praha 17 a škole zřízené Městskou částí Praha - Zličín v rozsahu působnosti stanovené školským zákonem svěřené MČ Praha 17 Statutem hl. m. Prahy.