Projekt "Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Zaměstnanost
Dotace
1 002 490.00 Kč
Záměr

EU-OPZ


Projekt „Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17“ v obecné rovině řeší problém dosud nezavedeného systému strategického plánování v MČ Praha 17 (vč. zapojení dalších subjektů a veřejnosti do tohoto procesu) a absence strategického plánu či obdobného rozvojového dokumentu pro území Městské části Praha 17.

Cílem projektu je vytvoření systému strategického plánování na Úřadě městské části Praha 17, posílení principu partnerství a zapojení veřejnosti do strategického plánování.

V rámci projektu bude zpracován strategický plán rozvoje MČ Praha 17, bude proškolen pracovník Úřadu MČ Praha 17 v oblasti strategického plánování a budou nastaveny dílčí procesy systému strategického plánování rozvoje municipality.

Vznik strategického plánu a dílčí kroky popisuje Vstupní zpráva, která byla schválena
na ZMČ dne 22. 06. 2016. Veškeré informace o průběhu realizace tohoto projektu naleznete zde: /mc/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-17


V tomto případě se podařilo na projekt získat dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

Realizace: r. 2016 - 2017
Získaná dotace: 1.002.490,51 Kč

Dotační program: Operační program Zaměstnanost

SPR - Vstupní zpráva

Kontaktujte nás