Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

Logo_OPZ_barevn__.jpg

Strategický plán rozvoje MČ Prahy 17 - Řepy 

Co je strategický plán rozvoje? 

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Kontaktní osoby:

  • Zuzana Kratochvílová Zuzana.Kratochvilova@Praha17_cz tel.: +420 234 683 267
  • Radim Drmola Radim.Drmola@Praha17_cz tel.: +420 234 683 291

 

1    Následující   ››

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 17 – aktualizace k 31. 5. 2019

Logo_OPZ_barevn___1.jpg

 

4. setkání Řídicí skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 21.11.2017 se uskutečnilo 4. setkání Řídicí skupiny.

 

3. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST strategického plánu (pracovní verze)

Logo_OPZ_barevn___1.jpg

 

2. NÁVRHOVÁ ČÁST strategického plánu (pracovní verze)

Logo_OPZ_barevn___1.jpg

 

Veřejné projednání s občany 31. 10. 2017

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 31. 10. 2017 proběhlo 2. veřejné projednání s občany.

 

Pozvání na 2. veřejné projednání

Logo OPZ Datum konání: 31. 10. 2017 v 18,30h, místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha – Řepy

 

4. setkání pracovních skupin

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Ve dnech 5. a 6.10.2017 se konala poslední setkání pracovních skupin.

 

3. setkání pracovních skupin

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Setkání se uskutečnilo ve dnech 13.9.2017 a 14.9.2017.

 

3. setkání řídící skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 7.9.2017 se uskutečnilo 3. setkání řídící skupiny.

 

1. ANALYTICKÁ ČÁST strategického plánu

Logo_OPZ_barevn___1.jpg

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Tvorba Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 pokročila do fáze dokončení analytické části a vyhodnocení provedených šetření.

 

Setkání pracovních skupin ve dnech 19. a 21. 06.

Logo - Operačního program Zaměstnanost Ve dnech 19. 06. a  21. 06. proběhla další setkání pracovních skupin, na kterých byly prezentovány výstupy analytické části.

 

Veřejné projednání s občany 20. 06. 2017

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 20.6.2017 proběhlo veřejné projednání s občany.

 

2. setkání řídící skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 14. 06. se uskutečnilo 2. setkání řídící skupiny.

 
1    Následující   ››

Tisk Export článku do PDF