Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

Logo_OPZ_barevn__.jpgVážení občané Řep, zapojte se do tvorby strategického plánu! 

Co je strategický plán rozvoje? 

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

V případě, že máte zájem podílet se na rozvoji naší městské části, prosíme, kontaktujte koordinátorku pro tvorbu strategického plánu na adrese: Vaclava.Sindelarova@Praha17_cz.

 

Pozvání do tvorby Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17, soubor typu pdf, (225,88 kB)

 

Zastupitelstvo MČ dne 27. 01. 2016 schválilo vyhotovení Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 a podání žádosti o dotace na jeho zpracování v rámci 34. výzvy OP Zaměstnanost. V návaznosti na Usnesení ZMČ začalo vedení MČ s přípravou na realizaci strategického plánu. Podalo žádost o dotaci. 12/2016 jsme obdrželi Vyrozumění o poskytnutí dotace z OPZ.
Zároveň byla zpracována Vstupní zpráva (ZMČ schválena dne 22. 06. 2016), jenž popisuje postup tvorby strategického plánu.
V návaznosti na splnění dosavadních podmínek pro poskytnutí dotace MČ zahajuje v r. 2017 tvorbu Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17.
Vstupní zpráva, soubor typu pdf, (964,23 kB)

Návrh na obsazení Realizačního týmu pro tvorbu strategického plánu Městské části Praha 17 - usnesení RMČ
Výběr firmy na "Zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17" - usnesení RMČ

 

1. setkání řídící skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 21. 02. 2017 se uskutečnilo první setkání.

 

Pozvání na veřejné projednání

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Datum konání: 20. 06. 2017 v 18,30h, Místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha - Řepy

 

Setkání pracovních skupin

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 23. 05. 2017 se uskutečnila úvodní schůzka pracovních skupin.

 

2. setkání řídící skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 14. 06. se uskutečnilo 2. setkání řídící skupiny.

 

Veřejné projednání s občany 20. 06. 2017

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 20.6.2017 proběhlo veřejné projednání s občany.

 

Setkání pracovních skupin ve dnech 19. a 21. 06.

Logo - Operačního program Zaměstnanost Ve dnech 19. 06. a  21. 06. proběhla další setkání pracovních skupin, na kterých byly prezentovány výstupy analytické části.

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Tvorba Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 pokročila do fáze dokončení analytické části a vyhodnocení provedených šetření.

 

1. ANALYTICKÁ ČÁST strategického plánu

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Seznámení se čtyřmi dokumenty týkající se analytické části strategického plánu.

 

3. setkání řídící skupiny

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Dne 7.9.2017 se uskutečnilo 3. setkání řídící skupiny.

 

3. setkání pracovních skupin

Logo_OPZ_barevn___1.jpg Setkání se uskutečnilo ve dnech 13.9.2017 a 14.9.2017.

 

Pozvání na 2. veřejné projednání

Logo OPZ Datum konání: 31. 10. 2017 v 18,30h, místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha – Řepy

 

Tisk Export článku do PDF