Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

Logo_OPZ_barevn__.jpg

Strategický plán rozvoje MČ Prahy 17 - Řepy 

Co je strategický plán rozvoje? 

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Strategický plán rozvoje MČ Praha 17 – aktualizace 2022 + Koncepce sportu MČ Praha 17 (2022-2027) (schváleno ZMČ 22. 6. 2022)

Kontaktní osoby:

Starší články k tématu Strategický plán rozvoje