Pravidla pronájmu parkovacích stání

Informace

Zastupitelstvo schválilo na svém březnovém jednání pravidla pronájmu parkovacích stání pro nové parkoviště, které se staví v ulici Mrkvičkova. Pravidla řeší základní podmínky pronájmu, postup při výběrových řízeních a vyřizování žádostí.

auto

kategorie M1 a N1

max. 1,9 × 5,1 m

max. 3,5 t

paníze

700,- Kč/měsíc pro fyzickou osobu

900,- Kč/měsíc pro právnickou osobu

osoba

trvalým pobytem

s bydlištěm

podnikatel

loterie

1. kolo losování:

žadatelé z lokality Řepy I, kteří dosud nejsou nájemci parkovacího stání

Parkoviště bude oplocené včetně veřejného osvětlení a kamerového systému. Vyhlášení výběrového řízení na jednotlivá parkovací stání předpokládáme v průběhu dubna. Podrobnosti najdete v Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17.

Vytvořeno: 15.3.2019