Parkoviště v Mrkvičkově ulici

Rada městské části schválila ve středu 10. 7. 2019 výsledky výběrového řízení na pronájem parkovacích stání v Mrkvičkově ulici.

Majetková a bytová komise provedla na svém 7. jednání dne 1. 7. 2019 kontrolu úplnosti došlých žádostí. Vyřazena byla jedna žádost z 86 podaných, která nesplnila podmínky soutěže (žadatel byl již informován).
Výsledky výběrového řízení následně schválila Rada městské části na svém jednání dne 10.7.2019 usnesením č. 000259/2019.

V současné době zbývá instalovat přístupové čipové zařízení se závorou a následně provést kolaudaci.
Vzápětí budou žadatelé vyzváni (emailem nebo telefonicky) k uzavření nájemní smlouvy. Při podpisu smlouvy obdrží přístupovou kartu a od tohoto data mohou parkovat na příslušném parkovacím místě.

Vzhledem ke kapacitě parkoviště 104 parkovacích míst je plánováno vyhlášení výběrového řízení na pronájem zbývajících parkovacích stání v průběhu měsíce září 2019.

Vytvořeno: 26.7.2019